Dotační tituly:
infrastruktura

Fotovoltaika pro větší obce

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Dotace je určena na posílení a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči (včetně primární péče) a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Podporu lze čerpat na výstavbu nového či rekonstrukci/modernizaci stávajícího zázemí, pořízení věcného vybavení, nábytku a technologií (včetně informačních technologií).

Nemotorová doprava

Nemotorová doprava

Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy...

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Výzva podporuje výstavbu a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty a realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury. Doprovodnou cyklistickou infrastrukturu představují zejména parkovací místa pro kola a odpočívky, které mohou být realizovány jak při výstavbě cyklostezek, tak samostatně ve vazbě na již existující hojně využívané cyklistické komunikaci.