Dotační tituly:
infrastruktura

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Prostředky jsou určeny na výměnu zdroje vytápění a instalaci fotovoltaických systémů na veřejných budovách. Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Fotovoltaika pro větší obce

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Dotace je určena na posílení a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči (včetně primární péče) a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Podporu lze čerpat na výstavbu nového či rekonstrukci/modernizaci stávajícího zázemí, pořízení věcného vybavení, nábytku a technologií (včetně informačních technologií).