Chodníky podél I. – III. třídy

Státní fond dopravní infrastruktury plánuje vyhlášení výzvy:

Chodníky podél I. – III. třídy

 

Dotaci lze využít na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2023 -2024.

 • Obec
 • Městský obvod, městská část, místní část

Oblast I (pouze jedna žádost)

 • výstavba, rekonstrukce, nebo úpravy chodníků
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a hromadné dopravy podél autobusových zastávek
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

Oblast II (možné podat více žádostí)

 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek, podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelní signalizační zařízení přechodů pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce (ostrůvky, středové dělící pásy)
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu
 • demolice objektů
 • veřejné osvětlení
 • přeložky
 • kanalizace
 • zatrubnění příkopů
 • mobiliář
 • úpravy přilehlé komunikace (od 0,5m)
 • příjezdové cesty a přístupové cesty k objektům
 • osazení vegetací
 • dopravní značení, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti
 • parkoviště
 • opěrné zdi, oplocení
 • náklady na zpracování projektové dokumentace
 • zařazení komunikací do kategorií a tříd (pasport, pokud je zpracován)
 • projektová dokumentace
 • položkový rozpočet
 • pravomocné stavební povolení (příp. ohlášení)
 • stanovisko odboru dopravy KÚ (pro silnice II. nebo III. třídy)
 • kladné stanovisko Policie ČR
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
10. 05. 2024
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 300 tis. do 20 mil.
Dotační orgán:
SFDI

Máte zájem o dotaci?

Napište nám