Cent

cent

O nástroji

Zjistit více

Často kladené dotazy

Zjistit více

Manuály ke stažení

Zjistit více

Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

„Spravovat on-line zakázky je nyní snadné“

CENT – Certifikovaný elektronický nástroj tenderů, je moderní vysoce sofistikovaný nástroj, který odpovídá nejnovějším požadavkům a standardům.

Příjem elektronických nabídek

Certifikovaný elektronický nástroj CENT byl navržen tak, aby umožňoval příjem elektronických nabídek. Nabídky, které uchazeč posílá objednateli jsou chráněné šifrováním pomocí elektronického podpisu. Takto zašifrované nabídky jsou až do doby otevírání obálek všem účastníkům soutěže nepřístupné. Po zasednutí komise pro otevírání obálek členové pomocí kvalifikovaného certifikátu nabídky odšifrují. Použití elektronického podpisu u ZMR jde vypnout.

Nákladová elektronická aukce

Součástí systému CENT je funkce nákladové elektronické aukce („čím nižší cena tím lepší“). Nástroj nabízí tři druhy potvrzování aukčních hodnot: vyžadovat podpis při každé změně aukční hodnoty; vyžadovat podpis při vstupu a výstupu z aukční síně; aukce bez podpisu (pouze u ZMR).

Výnosová elektronická aukce

Součástí systému CENT je funkce výnosové elektronické aukce („čím vyšší cena tím lepší“). Nástroj nabízí tři druhy potvrzování aukčních hodnot: vyžadovat podpis při každé změně aukční hodnoty; vyžadovat podpis při vstupu a výstupu z aukční síně; aukce bez podpisu (pouze u ZMR).

On­line síť a komunikace

Výhodou certifikovaného elektronického nástroje CENT je elektronická komunikace objednatele s uchazečem. Nástroj umožňuje odesílání výzvy k podání nabídek všem předurčeným uchazečům, příjem žádostí o dodatečné informace a následně odeslání dodatečných informací všem účastněným uchazečům. Systém zpráv v nástroji CENT umožňuje elektronickou komunikaci mezi objednatelem a uchazečem i mezi objednatelem a administrátorem.

Přímé spojení s věstníkem veřejných zakázek

Certifikovaný nástroj CENT je propojen s věstníkem veřejných zakázek pomocí webového rozhraní. Formuláře jsou při odesílání šifrovány pomocí kvalifikovaného certifikátu.

Elektronická časová razítka a doručenky

Elektronický nástroj CENT byl navržen tak aby maximálně chránil objednatele při administraci zakázek. Každý soubor co je do nástroje vložen je opatřen časovým razítkem tozn. při zobrazení souboru se objeví datum a čas kdy byl soubor do prostředí vložen. Systém doručenek má objednatel k dispozici při elektronickém odesílání informací povinných podle zákona 137/2006 Sb. V elektronické doručence se po odeslání předmětného dokumentu objeví odesílatel, příjemce, datum odeslání odesílatelem a datum a čas otevření příjemcem.

Další funkcionality

  • 3 typy uveřejňování veřejných zakázek mimo režim zákona
  • Agenda dodatečných informací a interních zpráv
  • Institut rámcových smluv
  • Audit – historie operací se zadávacím řízením, konfigurovatelný přehled informací o zadávacích řízeních
  • Možnost práce na profilu zadavatele pro administrátory veřejných zakázek
  • Soutež v DNS
  • Automatické roztřídění typů veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty
  • Možnost administrace zakázky rozdělené na dílčí části