Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu:

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023,

 

Dotaci lze čerpat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou v roce 2023, popř. na pořízení nového majetku, např. mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných budov a zařízení včetně obnovy staveb, zařízení technické a preventivní infrastruktury, odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech apod. Zdroj
Oprávněný žadatel o dotaci je :
  • obec
  • kraj

Cílem výzvy je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Výzva je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku, např. mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných budov a zařízení včetně obnovy staveb, zařízení technické a preventivní infrastruktury, odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech apod.

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 40 % způsobilých výdajů.

Žadatel může žádat o dotaci v jedné žádosti v rozpětí minimálně 200 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Dotace není určena na obnovu nebo vybudování protipovodňových opatření, na podporu obnovy nebo vybudování bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 02. 2024
Příjem výzev:
do 30.09.2024, 12:00 hod.
Výše dotace:
min. 200 tis. Kč, max. 20 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám