Deinstitucionalizace sociálních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 30. 10. 2023 vyhlašuje 58. a 59. výzvu

Deinstitucionalizace sociálních služeb (MMR, PR)

 

Výzvy jsou zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

O dotaci mohou žádat:

 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva,
 • nepřímé náklady jako zpracování žádosti, projektová a další dokumentace, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady apod.

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 31.12.2027
Výše dotace:
min. výše 1 ml. Kč, max. výše není stanovena
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám