Kabina 2024

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy

Kabina 2024,

 

 která bude umožňovat i technické zhodnocení či výstavbu pouze pro zázemí sportovního zařízení. Zdroj

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) – obec
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace obcí
 • Příspěvkové organizace krajů
 • Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku
 • Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí
 • Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ
 • Školské právnické osoby
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Účastník programu musí akci uvedenou v žádosti realizovat v katastrálním území obce do 3 tis. obyvatel.

Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

Z dotace je možné řešit např. tyto záměry:

 • Výstavba nových sportovišť
 • Obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí
 • Zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť
 • Zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště.

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 09. 2024
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 100 tis. do 800 tis.
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?

Napište nám