Dotační tituly:
cestovní ruch a památky

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Výzva je určena na podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Oprava kulturních památek

Oprava kulturních památek

Z dotace je možné zafinancovat samotnou revitalizaci památky, dále technické a technologické zázemí typu WC, šatny, pokladny, a rovněž expozice, depozitáře či konzervátorsko-restaurátorské dílny. Podporována je i ochrana a zabezpečení památek nebo návštěvnického či edukačního centra. Kromě samotné památky je možné revitalizovat i parky u těchto památek či parkoviště.