Oprava kulturních památek

Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 29. května 2023 vyhlašuje 51. výzvu IROP Památky – SC 4.4 (MRR) a 52. výzvu IROP Památky – SC 4.4 (PR).

Památky

 

Výzvy jsou určeny na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO včetně parků u těchto památek. Podpora povede ke zvýšení počtu návštěvníků dané památky. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů.

 • Vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření.

Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO. Toto bude ověřováno v Památkovém katalogu (pamatkovykatalog.cz)

MRR – Obec/obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje,
Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje.

PR – Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví:
  • revitalizace památek,
  • expozice,
  • depozitáře,
  •  technické a technologické zázemí,
  • návštěvnická centra,
  •  edukační centra,
  •  restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  •  evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
  • aplikační software,
  •  ochrana a zabezpečení památek,
  •  parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
  • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí studie proveditelnosti.

Na území méně rozvinutých regionů (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj) je podpora omezena na úrovni 70 % z celkových způsobilých výdajů.

V případě území tzv. přechodových regionů (Plzeňský, Středočeský, Jihočeský a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) je možné získat financování do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Výzvy se liší v termínu spuštění příjmu žádostí. U výzvy pro méně rozvinuté regiony příjem žádostí startuje 13. června 2023 ve 14 hodin, v případě přechodových regionů je zahájení příjmu žádostí plánováno o den později, na 14. června ve 14 hodin. Ukončení příjmu žádostí je v obou případech nejpozději 13. prosince 2023 či dříve (v závislosti na stavu alokace výzev).

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
14. 06. 2023
Příjem výzev:
do 13.12.2023
Výše dotace:
Min. výše 5 mil. Kč, max. výše se liší podle typu zapsání památky v seznamu kulturních památek. U národních kulturních památek je horní limit 80 mil. Kč, u ostatních typů podporovaných památek 20 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám