Restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 25. dubna 2024

Program restaurování kulturních památek pro rok 2025

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

 

 

Vlastníci movité kulturní památky:

  • Fyzické osoby.
  • Obce a jimi zřizované právnické osoby.
  • Církve.
  • Neziskové organizace.
  • Právnické osoby.
  • Kraje.
  • Příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.
  • Finanční příspěvek může být použit na obnovu (restaurování) kulturních památek, které jsou součástí nemovité kulturních památky (jsou pevně spojené s nemovitostí a nemají vlastní rejstř. č. ÚSKP), jako jsou oltáře, kazatelny, křtitelnice a varhany a zároveň může být použit příspěvek z jiných programů na úseku státní památkové péče na stavební obnovu nemovité kulturní památky, případně i na jiné součásti nemovité kulturní památky.
Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
14. 06. 2023
Příjem výzev:
do 30.6.2024
Výše dotace:
Dotační orgán:
MK

Máte zájem o dotaci?

Napište nám