Péče o válečné hroby

Ministerstvo obrany plánuje vyhlášení výzvy:

Péče o válečné hroby

 

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

 • Vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn; a současně:
  • u něj v období předchozích dvou let nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby.
  • v předchozích dvou letech vyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečení úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemisťování nebo rušení válečných hrobů včetně exhumací. Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.

 

 • Rekonstrukce chybějících částí
 • Chemické ošetření
 • Zpevňování
 • Injektáž
 • Čištění pískovce
 • Tmelení, spárování
 • Plastické a barevné retuše
 • Zlacení nápisů
 • Archeologický průzkum související s exhumací
 • Exhumační práce
 • Usnesení zastupitelstva
 • Doklad o majetkoprávním vztahu k předmětu dotace
 • Fotodokumentace válečného hrobu
 • Doklad o vedení bankovního účtu
 • Není-li žadatel o dotaci současně vlastníkem nemovité věci (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka nemovité věci s realizací akce.
 • Je-li válečný hrob evidován jako kulturní nemovitá památka, je nutné doložit závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce.
 • Jsou-li součástí realizace akce práce týkající se životního prostředí (např. sadové a parkové úpravy, je nutné doložit souhlasné stanovisko územně příslušného odboru ochrany životního prostředí k realizaci akce.
 • Dokumenty týkající se součinnosti se stavebním úřadem
 • Je-li žadatel PO, je nutné doložit informace o identifikaci
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 11. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 50 tis. do 500 tis.
Dotační orgán:
MO ČR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám