Dotační tituly:
ostatní

Sociální služby | Bezbariérovost

Sociální služby | Bezbariérovost

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní a lze z ní pořídit např. zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů, realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí...

Projektová příprava

Projektová příprava

Cílem výzev je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení. Z výzev je možné podpořit např. projekty na zkvalitňování veřejného prostoru, budování škol, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, knihoven, kulturních domů, obecních úřadů, multifunkčních domů...

Byty pro ohrožené děti a rodiny

Byty pro ohrožené děti a rodiny

Hlavním cílem je zvýšit dostupnost komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny, zejména prostřednictvím nákupu bytových jednotek. Výzva vyzývá státy, kraje, obce a další subjekty zřizující pobytová zařízení pro děti k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních kolektivních zařízeních.