Dotační tituly:
ostatní

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Výzva podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.