Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

 • Obec,
 • společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se nenachází na území Národních parků.
 • Rekonstrukce VO – dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
  Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
  Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
  a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
  b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel
 • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)
  Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
  Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt
  bude stanoven na 50 bodů. Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

V rámci dotace jsou uznatelné náklady:

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu
 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
 • Nástavce, výložníky
 • Prvky „smart city“
 •  Prvky „smart lighting“
 • Revize elektro
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
 • Stožáry vč. základů
 • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201
 • Svorkovnice
 • TDI
 • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny)
 • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu)
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
05. 05. 2022
Příjem výzev:
do 30.06.2023
Výše dotace:
Maximální výše dotace je až 10 000 000 Kč
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?