Dopravní automobil nebo požární přívěs pro hašení

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejnilo výzvu JSH_V2_2023

Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

 

Dotace se poskytuje na:

 • DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou
  osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo
 • PH s novou přenosnou motorovou stříkačkou

Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a splňuje následující podmínku:

 • není, v případě žádosti na pořízení dopravního automobilu (dále jen „DA“), vybavena automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později anebo
 • není, v případě žádosti na pořízení požárního přívěsu pro hašení (dále jen „PH“), vybavena PH, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později.

Dotace se poskytuje na:

 • DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou
  osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo
 • PH s novou přenosnou motorovou stříkačkou

Výzvy JSDH_V2 a JSDH_V3 jsou pokryty prostředky státního rozpočtu. Plánovaná výše dotačních prostředků činí celkem pro obě výzvy 310 mil. Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit. Předpokládaný objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích je následující:

Kraj                                       Dotace MV v mil. Kč
hl. m. Praha                        12,8
Středočeský kraj                42,7
Jihočeský kraj                    30,9
Plzeňský kraj                      24,7
Karlovarský kraj                6,4
Ústecký kraj                       17,3
Liberecký kraj                   11,2
Pardubický kraj                21,3
Královéhradecký kraj      20,1
Kraj Vysočina                    30,9
Jihomoravský kraj           32,0
Olomoucký kraj                20,2
Moravskoslezský kraj      22,8
Zlínský kraj                        16,7

 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Kopie dokladu o první registraci vozidla v ČR nebo některé zemi EU do 31.12. 2006, pouze pokud je tímto vozidlem jednotka vybavena.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 07. 2022
Příjem výzev:
do 22.08.2022, 23:59 hod.
Výše dotace:
Výše finančních prostředků na vyhlášenou výzvu bude známa v prvním čtvrtletí roku 2023
Dotační orgán:
MV_GŘ HZS ČR

Máte zájem o dotaci?