Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Modernizační fond vyhlásil výzvu RES+ č. 2/2024

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp,

 

která podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 05. 2024
Příjem výzev:
do 10.09.2024, 12:00 hod.
Výše dotace:
Celkový objem prostředků jsou 4 miliardy Kč
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám