Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Modernizační fond vyhlásil výzvu RES+ č. 1/2024

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp,

 

dotace na Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 03. 2024
Příjem výzev:
do 13.10.2024, 12:00
Výše dotace:
Celkový objem prostředků jsou 3 miliardy Kč
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám