Sociální služby | Bezbariérovost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 17:

Sociální služby | Bezbariérovost,

 

která podporuje zařízení sociálních služeb v odstraňování bariér.

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.

Konkrétně mohou žádat tyto subjekty:

 • kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek,
 • obchodní společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

Žádost nemůže podat příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem, organizační složka státu a státní příspěvková organizace a poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 ZSS.

 • zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů,
 • vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě,
 • realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí,
 • usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích.
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 02.09.2024
Výše dotace:
Max. výše je 4 mil. Kč, tato částka tvoří maximálně 75 % způsobilých výdajů
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám