Sociální služby | Elektrická požární signalizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 16:

Sociální služby | Elektrická požární signalizace,

 

která je zaměřena na podporu pořízení, instalace a modernizace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované
pobytovou formou.
  • kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
  • obecně prospěšná společnost
  • církev a náboženská společnost
  • ústav
  • sociální družstvo
  • spolek
  • obchodní společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Žádost nemůže podat příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem, organizační složka státu a státní příspěvková organizace a poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 ZSS.

Pořízení, instalace a modernizace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Výše podpory:
60 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 02.09.2024
Výše dotace:
Max. výše dotace je 2,5 milionu Kč, která tvoří max. 60 % způsobilých výdajů
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám