Cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 14. 3. 2024 vyhlašuje:

81. výzvu IROP – Cestovní ruch – SC 4.4 (MRR)

82. výzvu IROP – Cestovní ruch – SC 4.4 (PR)

 

Obě výzvy jsou zaměřeny na rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu s důrazem na rekreační a volnočasové aktivity. Podpora může směřovat například na naučné stezky s přírodovědnými nebo vlastivědnými informacemi o dané lokalitě, navigační systémy měst a obcí, odpočívadla pro turisty u značených turistických tras, parkoviště u destinací cestovního ruchu, sociální zařízení u atraktivit cestovního ruchu, nová nebo rekonstruovaná turistická informační centra, nově vybudované nebo revitalizované turistické trasy včetně značení, veřejnou infrastrukturu pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu.

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • OSS,
 • PO OSS,
 • NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky,
 • církve, církevní organizace a státní podnik.

Pro žadatele je připraveno ve výzvách téměř 856 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho v 81. výzvě je to téměř 561 mil. Kč.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení;
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
 • naučné stezky;
 •  propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
 • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Dílčí aktivity mohou být v projektu kombinovány, ale podmínkou je zaměření projektu minimálně na dvě oblasti z následujících:

 • odpočívadla;
 • parkoviště;
 • sociální zařízení;
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu;
 • turistické trasy a jejich značení;
 • naučné stezky;
 • navigační systémy;
 •  turistická informační centra

Projekty v této výzvě mohou být realizovány i ve zvláště chráněných územích (dále také „ZCHÚ“) za podmínky, že výstupy projektu, zejména naučné stezky a informační panely, budou pouze doplňkově zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
09. 04. 2024
Příjem výzev:
do 10.09.2024
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám