Rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo 7. výzvu

Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu,

 

jejímž cílem je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech.

Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

V rámci výzvy jsou podporovány dva typy aktivit.

  • Aktivita A: vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti a/nebo na centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.
  • Aktivita B: vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty v rámci poskytovatelů, kteří mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti.

Konkrétní podporované činnosti jsou:

  • Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických přístrojů, technologií a dalšího vybavení.
  • Rekonstrukce, úpravy, dostavby dokončených staveb.
  • Pořízení informačních technologií (HW a SW).
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
17. 07. 2023
Příjem výzev:
do 16.10.2023
Výše dotace:
Dotační orgán:
MZČR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám