Revitalizace brownfieldů

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 26.04.2024 výzvu s číslem 13 NPOBF/2024 k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO:

NPO brownfiedly,

 

která je zaměřena na přeměnu území se stávajícím brownfieldem na zónu, kde po realizaci projektu vznikne les či lesopark. Způsobilé výdaje je možné uplatnit jak na demolici stávajícího brownfieldu tak i následné terénní úpravy a výsadbu zeleně. V rámci této výzvy se zelení myslí především lesopark v zastavěném území obce nebo les založený podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce. Podmínkou dotace je, aby v lesoparku nebyla instalována žádná občanská vybavenost, nebyly zde zpevněné cesty či komunikace a mobiliář. Zdroj

Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.
Revitalizace zahrnuje vždy:
Odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně na území brownfieldu, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.
Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:
1. lesoparku v zastavěném území obce; nebo
2. lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní
lokalitě mimo zastavěné území obce.

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 05. 2024
Příjem výzev:
do 31.05.2024
Výše dotace:
od 3 mil. do 30 mil.
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?

Napište nám