Revitalizace brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Revitalizace brownfieldů

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

  • Obce,
  • města,
  • městské části,
  • kraje.

Práce spojené s revitalizací brownfieldů (terénní práce, demolice, rekonstrukce, stavba)

  • Nemovitost musí být vedena v Národní databázi brownfieldů.
  • Vymezení brownfieldů musí být v souladu s Územním plánem obce.
  • Minimální rekonstruovaná plocha 500 m².
  • Minimální obestavěný prostor 1 000 m³.
  • Minimálně 50 % budoucí užitné plochy musí sloužit pro podnikání.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
31. 03. 2022
Příjem výzev:
Ukončení proběhne při výrazném přečerpání alokace na základě zveřejněného oznámení správce programu, nejpozději však 31. 12. 2023.
Výše dotace:
Od 1 mil. do 60 mil.
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?