Cyklostezky, cyklopruhy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pokračuje v poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích.

Cyklostezky, cyklopruhy

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách SFDI Vyposkytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/.

 • obec
 • kraj
 • příspěvkové organizace
 • výstavbu cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout
  Příspěvek na:

  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené);
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené).
 • opravu cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
 • příprava území
 • demolice objektů
 • veřejné osvětlení
 • přeložky
 • kanalizace
 • zatrubnění příkopů
 • mobiliář
 • úpravy přilehlé komunikace (od 0,5m)
 • příjezdové cesty a přístupové cesty k objektům
 • osazení vegetací
 • dopravní značení, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti
 • parkoviště
 • opěrné zdi, oplocení
 • náklady na zpracování projektové dokumentace
 • autobusové zastávky a zálivy
 • geodetické a geometrické práce
 • opěrné zdi
 • náklady na zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
10. 05. 2024
Příjem výzev:
do
Výše dotace:
od 500 tis. do 20 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám