Informace o nových funkcionalitách

Lednová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

Dne 21. ledna 2024 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • jak funguje neuveřejňování předpokládané hodnoty,
 • jak se nově administruje dynamický nákupní systém,
 • jak usnadnit účastníkovi odpovědi v rámci e-nástroje CENT,
 • jak lze vyhledávat veřejné zakázky dle systémového čísla,
 • jak se změnily finanční limity pro veřejné zakázky od 01. 01. 2024
 • a další úpravy, které mají za úkol vylepšit chod nástroje a zlepšit uživatelský komfort.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

Operační program Spravedlivá transformace s připravenou alokací více než 40 mld. vyhlásil hned několik zajímavých výzev, které jsou zaměřené na podporu Moravskoslezského kraje.

Oběhové hospodářství

Program hodlá aktivně přispět k přechodu na principy oběhového hospodářství. Dalším očekávaným přínosem bude snížení energetické a emisní náročnosti výroby, což regionu umožní lépe zvládnout odklon od fosilní energetiky. Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Obnova území

Program podpoří projekty znovuvyužití území po těžbě černého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství. Tyto projekty zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Nové využití území přinese vznik nových pracovních míst. Zároveň bude při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

 

Čistá energie

Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity. Program podpoří projekt vodíkového údolí, který v sobě zahrnuje kompletní řetězec od výzkumu a vývoje, přes výrobu a skladování až po využití zeleného vodíku v průmyslu a dopravě. Podpora poputuje i na nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Digitální inovace

Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol. Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol.

Podnikání

Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Dále program podpoří i kulturní a kreativní odvětví.

Lidé a dovednosti

V této oblasti se program především soustředí na zachování zaměstnanosti v podnicích a zvýšení kvality vzdělávání, které se bude primárně zaměřovat na obory dle specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě pak zacílí podporu i na odborné učebny v rámci středních škol.

Výzkum a vývoj

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací program vytvoří inovační a výzkumnou infrastrukturu a zajistí nová pracovní místa v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyzvat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

8 + 6 =

Pour féliciter 2024

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný

 

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt? Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt. Nezávazně a zdarma.

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispizici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

Popište nám prosím Vaši konkrétní představu o plánovaném projektu.

12 + 7 =

Nová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

V neděli 1. října 2023 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek CENT.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • na jaké adrese se nyní nachází Věstník veřejných zakázek a jak probíhá jeho propojení s e-nástrojem CENT,

 • kde najdete hlášení, které upozorňuje na nepodepsání elektronické nabídky u veřejné zakázky vyžadující elektronické podepsání,

 • nově nástroj podporuje vložení nativního formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD,

 • ve formuláři “Nové zadávací řízení” proběhlo sjednocení názvosloví,

 • a další funkcionality, které mají za úkol zlepšit uživatelský komfort.

 

NOVELA ZZVZ 2023

 

Zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nabude účinnosti již
26. 07.2023! Jste připraveni na zadávání veřejných zakázek podle nových pravidel?

Rádi Vám s přípravami pomůžeme, nabízíme:

 

Přepracování směrnic

Pomůžeme vám přepracovat a aktualizovat Vaše stávající směrnice pro zadávání veřejných zakázek tak, aby byly v souladu s nejnovějšími právními předpisy.

Seminář

Podrobně Vás seznámíme s obsahem novely ZZVZ 2023 na semináři „Novela zákona o zadávání veřejných zakázek“ již za 2 000 CZK bez DPH / účastník.

Náš lektor účastníkům semináře představí nejpodstatnější změny novely s poukazem na rozdílnost oproti stávajícímu stavu. Účastníky seznámení také
s komplikacemi a chybami, které mohou nastat při zadávání veřejných zakázek v praxi. Účastníci mohou aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se tak na jeho průběhu.

 

 

Máte zájem? Kontaktujte nás!

2 + 3 =

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila nové výzvy!

Školní třída

Výzva je určena na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  pro Výzva je zaměřena na tvorbu nových a obnovu stávajících tůní, mokřadů, malých nádrží, toků a niv. Z výzvy je možné financovat také založení a obnova veřejné sídelní zeleně.

Podporu lze čerpat na zajištění péče o přírodní stanoviště, druhy a na podporu ohrožených druhů také na péči o chráněná území (přírodní dědictví), nebo k omezení a šíření invazních nepůvodních druhů.

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

 

Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt a to nezávazně a zdarma. Stačí, když nám zašlete Váš projektový záměr  na e-mail kunrtova@osigeno.cz a dotační konzultantka Ing. Markéta Kunrtová se Vám ozve s výsledkem dotačního auditu.

V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat jsme schopni zajistit celý dotační proces

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

12 + 13 =

STĚHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI DO NOVÝCH PROSTORŮ

 

Vážení klienti,

s radostí vám oznamujeme, že naše společnost Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. se stěhuje na novou adresu! Po dlouhém hledání a přípravách jsme našli ideální prostory, které nám umožní poskytovat ještě lepší a efektivnější služby. Od nynějška nás najdete na adrese:

Lužickosrbská 117/5
787 01 Šumperk

Ukázat na mapě


Tato změna nám poskytuje mnoho výhod, včetně větších a modernějších prostorů, které jsou přizpůsobeny našim potřebám. Tímto rozšířením jsme schopni rozšířit naši nabídku služeb. Nově Vám můžeme nabídnout konat vzdělávací akce u nás, v naší nové jednací místnosti. Semináře a školení nyní budeme schopni uskutečnit i online formou.

Těšíme se na setkání s vámi na naší nové adrese a pokračování naší spolupráce. Děkujeme vám za vaši trpělivost a porozumění během tohoto procesu stěhování.

S pozdravem

Tým OSIGENO – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

 

CERTIFIKACE E-NÁSTROJE CENT

 

Vážení zadavatelé,

rádi bychom Vás informovali, že v rámci certifikačního auditu společnosti RELSIE spol. s.r.o., byl e-nástroj CENT certifikován dle vyhlášky 260/2016 Sb. na shodu dle ust.§9 odst.2 na požadavky a) b) c) d) e) f) g) a dále pak na shodu dle vyhlášky č.168/2016 Sb. dle ust.§17,§18 a §19.

 Certifikace je důležitý proces, který zaručuje, že nástroj splňuje všechny nezbytné standardy a požadavky. Procházení certifikací je náročným procesem, který zahrnuje důkladné testování a hodnocení. Jsme pyšní na to, že náš nástroj prošel tímto procesem úspěšně a získal oficiální certifikáty:

Certifikát funkcionality elektronického nástroje

Funkcionalita elektronického nástroje byla certifikována dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g, vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Kliknutím certifikát zvětšíte

Certifikát prostředí elektronického nástroje

Prostředí elektronického nástroje bylo certifikováno dle § 9, odst. 1, pro funkcionalitu dle odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g, vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Nová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

Dne 07. května 2023 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek CENT na verzi 1.2.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • jak se nově v nástroji realizuje elektronické podepisování,
 • kde najdete aktuální příručky k obsluze elektronického nástroje CENT,
 • jaká je nová podmínka pro odeslání nabídky / žádosti o účast,
 • jaký je nový způsob pro kopírování odkazů / hash kódů,
 • jaké byly přidány užitečné odkazy,
 • a další úpravy, které mají za úkol vylepšit chod nástroje a lepšit uživatelský komfort.

 

 

[et_pb_dp_dmb_module_406 soubor=“https://osigeno.cz/wp-content/uploads/2023/05/Informace-o-novych-funkcionalitach__kveten2023-1.pdf“ text=“Informace o nových funkcionalitách_Květen2023″ _builder_version=“4.6.6″ _module_preset=“default“ hover_enabled=“0″ sticky_enabled=“0″][/et_pb_dp_dmb_module_406]

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s obsahem novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl dne 24.03.2023 schválen Poslaneckou sněmovnou. Díky dlouho očekávané Novele ZZVZ 2023 bude zakázkový zákon v souladu s evropskými směrnicemi, což přinese větší volnost zadavatelům a sníží se administrativní náročnost v zadávání zakázek. Náš lektor – Ing. Tomáš Rýc účastníkům semináře představí nejpodstatnější změny novely s poukazem na rozdílnost oproti stávajícímu stavu. Účastníky seznámení také s komplikacemi a chybami, které mohou nastat při zadávání veřejných zakázek v praxi.

Školení bude probíhat prezenční formou, což umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se tak na jeho průběhu.

své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Rozsah a náplň semináře
 • seznámení s obsahem připravované novely ZZVZ
 • změny v obecných ustanoveních ZZVZ
 • změny v průběhu zadávacího procesu včetně navazující judikatury
 • přehled dotazů z praxe
 • diskuse
Termín

Na termínu konání semináře se domluvíme individuálně. V přihlášce k semináři, která je dostupná níže, máte možnost navrhnout termín, který Vám nejvíce vyhovuje.

 Místo konání

5 a více účastníků
Přijedeme za Vámi! Seminář se uskuteční prezenční formou v prostorách vašeho úřadu.

do 5 účastníků
Seminář se uskuteční prezenční formou v našich prostorách v Šumperku.

 

Časová náročnost

Předpokládaná délka semináře jsou 2 hodiny. Konečná délka může být delší či kratší v závislosti na počtu dotazů účastníků.

Cena semináře

2 000 CZK

bez DPH / účastník

* cena zahrnuje studijní materiály
* v případě zájmu vyhotovíme pro účastníky osvědčení o absolvování semináře

Lektor

Seminářem Vás provede pan Ing. Tomáš Rýc, který má dlouholeté teoretické znalosti i praktické zkušenosti se specializací na administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Aktivně přednáší a publikuje. Za svou praxi proškolil pracovníky a zaměstnance mnoha desítek veřejnoprávních korporací a zadavatelských organizací.

Osvědčení

V případě zájmu o vystavení Osvědčení o absolvování semináře, je nutné uvést tento požadavek v přihlášce. Osvědčení o absolvování akce bude odesláno bezprostředně po skončení semináře na kontakní e-mail + bude předáno v papírové podobě.

Platební a další podmínky

•   Místo konání
Minimální počet pro konání semináře v místě vašeho úřadu je stanoven na 5 osob. V případě, že tento limit nenaplníte, je možné zkusit oslovit další naše klienty z vašeho blízkého okolí a domluvit se na hromadném semináři. Další možností je, že se seminář uskuteční v našich prostorách v Šumperku nebo online formou.

•   Technické podmínky
Pokud máte zájem o seminář, který se uskuteční ve vašich prostorech, je nutné zajistit takové prostory, ve kterých bude připojení k internetu a možnost promítání prezentace.

•   Platební podmínky
Fakturace za seminář proběhne následující den po konání semináře. Splatnost faktury je 14 dnů.

Mám zájem!

V případě zájmu si prosím stáhněte přihlášku k semináři viz odkaz níže a vyplňte požadované informace. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu vinklerova@osigeno.cz. Do 3 pracovních dnů od obdržení Vaší přihlášky se s Vámi spojíme a společně se domluvíme na podrobnostech.

MMR, tedy Ministerstvo pro místní rojvoj vyhlásilo výzvy, jejichž cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí! Víte už o nich?

Příjem žádostí
Od 2. května 2023 do 5.června 2023

Tato výzva výzvu je určena na podporu obnovy a rozvoje obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích.

První podpořenou oblastí jsou místních komunikace a akce směřující k jejich obnově (nebo jejich součástí). Dále budou podpořeny akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Cesta

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích.

V rámci výzvy budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí.

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

 

Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt a to nezávazně a zdarma. Stačí, když nám zašlete Váš projektový záměr  na e-mail kunrtova@osigeno.cz a dotační konzultantka Ing. Markéta Kunrtová se Vám ozve s výsledkem dotačního auditu.

V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat jsme schopni zajistit celý dotační proces

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

2 + 2 =