Informace o nových funkcionalitách

Nová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

V pondělí 1. července 2024 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek CENT.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • jaké výhody přinese přesun e-nástroje na nový server,

 • jak můžete zkontrolovat, zda jste ke zprávě přiložili správnou přílohu,

 • kde je možné provést aktualizaci údajů organizace,

 • jak se změnila dialogová okna,

 • audit byl rozšířen o automatický propis fáze zadávacího řízení „Splněno“, na co si dát pozor při přesunu zakázky do fáze „Splněno“?
 • a další funkcionality, které mají za úkol zlepšit uživatelský komfort.

 

Odstávka certifikovaného e-nástroje CENT

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali o plánované odstávce našeho elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek. Tato odstávka je nezbytná z důvodu přesunu na nový server, který nám umožní zlepšit stabilitu a výkon našich služeb.

Odstávka začne v pátek 31. května 2024 ve 23:00 hodin a potrvá do soboty 1. června 2024 do 08:00 hodin.

Během této doby nebude možné přistupovat k e-nástroji CENT ani využívat jeho funkce. Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které Vám tato odstávka může způsobit a děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVOVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY,

které by mohly podpořit vaše projekty

Projektová příprava

Cílem výzev je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení.

Z výzev je možné podpořit např.

 • projekty na zkvalitňování veřejného prostoru,
 • budování škol,
 • zdravotnických zařízení,
 • sociálních služeb,
 • knihoven,
 • kulturních domů,
 • obecních úřadů…

Restaurování movitých kulturních památek

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Z dotace je možné zafinancovat movité kulturní památky, jako jsou např.

 • oltáře včetně oltářních obrazů,
 • závěsné obrazy,
 • sochařská díla,
 • kostelní lavice,
 • varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech…

Školská poradenská zařízení

Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  Pozornost je věnována opatřením umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatnému způsobu života pomocí rozvoje vzdělávací infrastruktury. Podporována je také infrastruktura školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).

Z dotace je možné pořídit např:

 • stavby, příspavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov
 • nákup pozemku
 • nákup stavby
 • nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí včetně chodeb

Chodníky podél I. – III. třídy

Dotaci lze využít na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy.

Jedná se např. o:

 • výstavby, rekonstrukce, nebo úpravy chodníků
 • výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a hromadné dopravy podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky…
Školní třída
Školní třída

Cyklostezky a cyklopruhy

Předmětem této dotace je financování výstavby a oprav cyklistických stezek, včetně vytvoření vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. Dotace má za cíl podpořit rozvoj cyklistické infrastruktury a zlepšit podmínky pro cyklisty v České republice.

V rámci výzvy lzeposkytnou příspěvěk na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce,
 • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.
 • opravu cyklistické stezky…

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyznat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

11 + 3 =

PŘIPRAVOVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY,

které by mohly podpořit vaše projekty.

Kabina 2024

Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

Z dotace je možné řešit např. tyto záměry:

 • Výstavba nových sportovišť
 • Obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí
 • Zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť
 • Zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště

 

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Výzvy zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, ze kterých je možné pořídit např. vozidla nebo výstavby.

Z dotace je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako:
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva

Školská poradenská zařízení

Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  Pozornost je věnována opatřením umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatnému způsobu života pomocí rozvoje vzdělávací infrastruktury. Podporována je také infrastruktura školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).

Z dotace je možné pořídit např:

 • stavby, příspavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov
 • nákup pozemku
 • nákup stavby
 • nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí včetně chodeb

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzvy jsou zaměřené na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Z výzev lze např. pořídit:

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • laboratoře, dílny a specializované učebny a výukové prostory
 • nákup vybavení, elektronika, hardware a software
 • nákup pozemku
Školní třída
Školní třída

Nájemní bydlení

Výzva, která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Co je možné z dotace pořídit?

 • novostavba nájemního bytu v bytovém domě
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt
 • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyzvat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

12 + 1 =

Lednová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

Dne 21. ledna 2024 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • jak funguje neuveřejňování předpokládané hodnoty,
 • jak se nově administruje dynamický nákupní systém,
 • jak usnadnit účastníkovi odpovědi v rámci e-nástroje CENT,
 • jak lze vyhledávat veřejné zakázky dle systémového čísla,
 • jak se změnily finanční limity pro veřejné zakázky od 01. 01. 2024
 • a další úpravy, které mají za úkol vylepšit chod nástroje a zlepšit uživatelský komfort.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

Operační program Spravedlivá transformace s připravenou alokací více než 40 mld. vyhlásil hned několik zajímavých výzev, které jsou zaměřené na podporu Moravskoslezského kraje.

Oběhové hospodářství

Program hodlá aktivně přispět k přechodu na principy oběhového hospodářství. Dalším očekávaným přínosem bude snížení energetické a emisní náročnosti výroby, což regionu umožní lépe zvládnout odklon od fosilní energetiky. Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Obnova území

Program podpoří projekty znovuvyužití území po těžbě černého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství. Tyto projekty zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Nové využití území přinese vznik nových pracovních míst. Zároveň bude při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

 

Čistá energie

Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity. Program podpoří projekt vodíkového údolí, který v sobě zahrnuje kompletní řetězec od výzkumu a vývoje, přes výrobu a skladování až po využití zeleného vodíku v průmyslu a dopravě. Podpora poputuje i na nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Digitální inovace

Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol. Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol.

Podnikání

Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Dále program podpoří i kulturní a kreativní odvětví.

Lidé a dovednosti

V této oblasti se program především soustředí na zachování zaměstnanosti v podnicích a zvýšení kvality vzdělávání, které se bude primárně zaměřovat na obory dle specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě pak zacílí podporu i na odborné učebny v rámci středních škol.

Výzkum a vývoj

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací program vytvoří inovační a výzkumnou infrastrukturu a zajistí nová pracovní místa v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyzvat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

3 + 1 =

Pour féliciter 2024

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný

 

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt? Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt. Nezávazně a zdarma.

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispizici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

Popište nám prosím Vaši konkrétní představu o plánovaném projektu.

7 + 9 =

Nová verze elektronického nástroje CENT je tu! Pojďte se podívat, co je nového.

 

V neděli 1. října 2023 byl v nočních hodinách proveden upgrade certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek CENT.
Byly provedeny úpravy a přidány nové funkcionality.

 

Buďte v obraze a stáhněte si soubor s novými funkcionalitami, ve kterém se dozvíte:

 • na jaké adrese se nyní nachází Věstník veřejných zakázek a jak probíhá jeho propojení s e-nástrojem CENT,

 • kde najdete hlášení, které upozorňuje na nepodepsání elektronické nabídky u veřejné zakázky vyžadující elektronické podepsání,

 • nově nástroj podporuje vložení nativního formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD,

 • ve formuláři “Nové zadávací řízení” proběhlo sjednocení názvosloví,

 • a další funkcionality, které mají za úkol zlepšit uživatelský komfort.

 

NOVELA ZZVZ 2023

 

Zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nabude účinnosti již
26. 07.2023! Jste připraveni na zadávání veřejných zakázek podle nových pravidel?

Rádi Vám s přípravami pomůžeme, nabízíme:

 

Přepracování směrnic

Pomůžeme vám přepracovat a aktualizovat Vaše stávající směrnice pro zadávání veřejných zakázek tak, aby byly v souladu s nejnovějšími právními předpisy.

Seminář

Podrobně Vás seznámíme s obsahem novely ZZVZ 2023 na semináři „Novela zákona o zadávání veřejných zakázek“ již za 2 000 CZK bez DPH / účastník.

Náš lektor účastníkům semináře představí nejpodstatnější změny novely s poukazem na rozdílnost oproti stávajícímu stavu. Účastníky seznámení také
s komplikacemi a chybami, které mohou nastat při zadávání veřejných zakázek v praxi. Účastníci mohou aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se tak na jeho průběhu.

 

 

Máte zájem? Kontaktujte nás!

2 + 12 =

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila nové výzvy!

Školní třída

Výzva je určena na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  pro Výzva je zaměřena na tvorbu nových a obnovu stávajících tůní, mokřadů, malých nádrží, toků a niv. Z výzvy je možné financovat také založení a obnova veřejné sídelní zeleně.

Podporu lze čerpat na zajištění péče o přírodní stanoviště, druhy a na podporu ohrožených druhů také na péči o chráněná území (přírodní dědictví), nebo k omezení a šíření invazních nepůvodních druhů.

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

 

Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt a to nezávazně a zdarma. Stačí, když nám zašlete Váš projektový záměr  na e-mail kunrtova@osigeno.cz a dotační konzultantka Ing. Markéta Kunrtová se Vám ozve s výsledkem dotačního auditu.

V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat jsme schopni zajistit celý dotační proces

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

10 + 5 =

STĚHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI DO NOVÝCH PROSTORŮ

 

Vážení klienti,

s radostí vám oznamujeme, že naše společnost Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. se stěhuje na novou adresu! Po dlouhém hledání a přípravách jsme našli ideální prostory, které nám umožní poskytovat ještě lepší a efektivnější služby. Od nynějška nás najdete na adrese:

Lužickosrbská 117/5
787 01 Šumperk

Ukázat na mapě


Tato změna nám poskytuje mnoho výhod, včetně větších a modernějších prostorů, které jsou přizpůsobeny našim potřebám. Tímto rozšířením jsme schopni rozšířit naši nabídku služeb. Nově Vám můžeme nabídnout konat vzdělávací akce u nás, v naší nové jednací místnosti. Semináře a školení nyní budeme schopni uskutečnit i online formou.

Těšíme se na setkání s vámi na naší nové adrese a pokračování naší spolupráce. Děkujeme vám za vaši trpělivost a porozumění během tohoto procesu stěhování.

S pozdravem

Tým OSIGENO – veřejné zakázky a dotace s.r.o.