Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

 

jejíž prioritou je podpora kontroly, údržby a obnovy značených turistických tras v ČR a certifikace dálkových turistických tras v ČR – v rámci projektu by mělo být přeznačeno 1/3 všech značených turistických tras (pěší, lyžařské, jezdecké, terénní cyklotrasy, vozíčkářské trasy).

 • spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • nadace a nadační fondy (ZSPO)

V rámci podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu budou podporovány následující aktivity:

 • Kontrola, údržba a obnova značených turistických tras v ČR a certifikace dálkových turistických tras v ČR (v rámci projektu by mělo být přeznačeno 1/3 všech značených turistických tras (pěší, lyžařské, jezdecké, terénní cyklotrasy, vozíčkářské trasy) a kontrola značení silničních cyklotras; součástí projektu může být kontrola průchodnosti a bezpečnosti turistických tras, obnova značení turistických tras, obnova mapových informačních panelů a turistických map, obnova a výměna směrovek a tabulek na turistických trasách, aktualizace a další rozvoj informačního systému pro evidenci a plánování rozvoje sítě značených turistických tras, realizace školení pro značkaře, osobní náklady manažerů a osob odpovědných za koordinaci značení a další náklady související s obnovou značení turistických tras, náprava škod způsobených kůrovcovou kalamitou, atd.). Obnova turistického značení musí proběhnout v souladu s technickou normou ČSN 01 8025 (turistické značení).
 • Koordinace dálkových a páteřních cyklotras (součástí projektu mohou být aktivity související s koordinací dálkových tras EuroVelo a Greenway, spolupráce s Evropskou cyklistickou federací (ECF), členství v mezinárodních organizacích k problematice koordinace dálkových turistických tras, zvýšení bezpečnosti dálkových turistických tras, propagací dálkových turistických tras, zvyšováním kvality služeb prostřednictvím standardu Cyklisté vítáni, osobní náklady manažerů projektu a další náklady související se zajištěním a koordinací dálkových a páteřních cyklotras). S ohledem na koordinaci napojení dálkových cyklotras v ČR na evropské dálkové trasy a jejich marketing je důležité spolupracovat s Evropskou cyklistickou federací (ECF).
 • Zvyšování odolnosti a udržitelnosti cestovního ruchu prostřednictvím podpory:
  • zpracování strategických dokumentů upravujících dílčí formy cestovního ruchu,
  • zavádění a rozvoje klasifikačních a certifikačních systémů s vazbou na rozvoj kvality v cestovním ruchu;
  • zavádění opatření v oblasti udržitelného cestovního ruchu (tato aktivita je určena pro zastřešující profesní spolky a organizace působící v cestovním ruchu);
  • součástí projektu mohou být náklady související se zpracováním strategických dokumentů pro dílčí odvětví CR (včetně
   financování potřebných analytických činností), s tvorbou nových resp. aktualizací stávajících standardů kvality, se zaváděním indikátorů udržitelnosti pro dílčí odvětví cestovního ruchu (např. ubytovací zařízení, lyžařská střediska atd.), nastavením certifikačních systémů včetně tvorby resp. aktualizace informačních systémů pro administraci podání a hodnocení žádostí o certifikaci, s tvorbou resp. aktualizací informačních systémů pro správu a publikování indikátorů udržitelného cestovního ruchu, propagací certifikačních systémů resp. indikátorů udržitelnosti vůči odborné i laické veřejnosti atd.

Prioritou je podpora aktivit: kontrola, údržba a obnova sítě značených turistických tras v ČR; s ohledem na aktuální nárůst nákladů a inflace v tomto okruhu předpokládáme náklady ve výši 10 mil. Kč).

V případě dostupné alokace bude vyhlášena také podpora pro aktivity: koordinace dálkových a páteřních cyklotras; zde je předpokládaná výše nákladů 4 mil. Kč).

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 02. 2023
Příjem výzev:
do 28.03.2023, 12 hod.
Výše dotace:
9 miliónů Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?