Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

 

která podporuje aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a poradenství, které bude zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností, a dále
na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

  • spolek,
  • ústavy,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • nadace a nadační fondy (ZSPO)

Specifické požadavky na projekt:

  •  služby, aktivity (bytové poradenství, osvěta, vzdělávání…) poskytované v rámci realizace projektu hrazeného z rozpočtu MMR za oblast Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení musí být poskytovány bezplatně;
  • projekt musí splňovat princip hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a výše nákladů musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým;
  • náklady projektu musí být vynaloženy v souladu s jeho cíli a musí přímo souviset s jeho realizací;
  •  náklady musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 02. 2023
Příjem výzev:
do 28.03.2023, 12 hod.
Výše dotace:
9 miliónů Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?