Seminář

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s obsahem novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl dne 24.03.2023 schválen Poslaneckou sněmovnou. Díky dlouho očekávané Novele ZZVZ 2023 bude zakázkový zákon v souladu s evropskými směrnicemi, což přinese větší volnost zadavatelům a sníží se administrativní náročnost v zadávání zakázek. Náš lektor – Ing. Tomáš Rýc účastníkům semináře představí nejpodstatnější změny novely s poukazem na rozdílnost oproti stávajícímu stavu. Účastníky seznámení také s komplikacemi a chybami, které mohou nastat při zadávání veřejných zakázek v praxi.

Školení bude probíhat prezenční formou, což umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se tak na jeho průběhu.

své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Rozsah a náplň semináře
  • seznámení s obsahem připravované novely ZZVZ
  • změny v obecných ustanoveních ZZVZ
  • změny v průběhu zadávacího procesu včetně navazující judikatury
  • přehled dotazů z praxe
  • diskuse
Termín

Na termínu konání semináře se domluvíme individuálně. V přihlášce k semináři, která je dostupná níže, máte možnost navrhnout termín, který Vám nejvíce vyhovuje.

 Místo konání

5 a více účastníků
Přijedeme za Vámi! Seminář se uskuteční prezenční formou v prostorách vašeho úřadu.

do 5 účastníků
Seminář se uskuteční prezenční formou v našich prostorách v Šumperku.

 

Časová náročnost

Předpokládaná délka semináře jsou 2 hodiny. Konečná délka může být delší či kratší v závislosti na počtu dotazů účastníků.

Cena semináře

2 000 CZK

bez DPH / účastník

* cena zahrnuje studijní materiály
* v případě zájmu vyhotovíme pro účastníky osvědčení o absolvování semináře

Lektor

Seminářem Vás provede pan Ing. Tomáš Rýc, který má dlouholeté teoretické znalosti i praktické zkušenosti se specializací na administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Aktivně přednáší a publikuje. Za svou praxi proškolil pracovníky a zaměstnance mnoha desítek veřejnoprávních korporací a zadavatelských organizací.

Osvědčení

V případě zájmu o vystavení Osvědčení o absolvování semináře, je nutné uvést tento požadavek v přihlášce. Osvědčení o absolvování akce bude odesláno bezprostředně po skončení semináře na kontakní e-mail + bude předáno v papírové podobě.

Platební a další podmínky

•   Místo konání
Minimální počet pro konání semináře v místě vašeho úřadu je stanoven na 5 osob. V případě, že tento limit nenaplníte, je možné zkusit oslovit další naše klienty z vašeho blízkého okolí a domluvit se na hromadném semináři. Další možností je, že se seminář uskuteční v našich prostorách v Šumperku nebo online formou.

•   Technické podmínky
Pokud máte zájem o seminář, který se uskuteční ve vašich prostorech, je nutné zajistit takové prostory, ve kterých bude připojení k internetu a možnost promítání prezentace.

•   Platební podmínky
Fakturace za seminář proběhne následující den po konání semináře. Splatnost faktury je 14 dnů.

Mám zájem!

V případě zájmu si prosím stáhněte přihlášku k semináři viz odkaz níže a vyplňte požadované informace. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu vinklerova@osigeno.cz. Do 3 pracovních dnů od obdržení Vaší přihlášky se s Vámi spojíme a společně se domluvíme na podrobnostech.

Další novinky