Dotace pro nestátní neziskové organizace

  MMR, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. února 2023 spustilo

 

dotace pro nestátní neziskové organizace

Výše podpory: až 70 %
Příjem žádostí: od 21.02.2023 do 28.03.2023, 12:00 hod.

Bude podporována správná aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

Výzva podporuje aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a poradenství, které bude zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností, a dále na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

Prioritou této výzvy je podpora kontroly, údržby a obnovy značených turistických tras v ČR a certifikace dálkových turistických tras v ČR – v rámci projektu by mělo být přeznačeno 1/3 všech značených turistických tras (pěší, lyžařské, jezdecké, terénní cyklotrasy, vozíčkářské trasy).

V rámci výzvy budou podporovány aktivity založené na principech udržitelného rozvoje, zaměřené na aplikaci chytrých řešení, směřující k podpoře komunitní činnosti a participace na úrovni obcí, spojené se zaváděním strategického plánování a řízení územního rozvoje do praxe i v kontextu s „data based policy“ nebo se zaměřením na vytváření podmínek pro činnost regionálního managementu

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

 

Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt a to nezávazně a zdarma. Stačí, když nám zašlete Váš projektový záměr  na e-mail kunrtova@osigeno.cz a dotační konzultantka Ing. Markéta Kunrtová se Vám ozve s výsledkem dotačního auditu.

V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat jsme schopni zajistit celý dotační proces

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

6 + 2 =

Další novinky