Nové dotační výzvy

Další nové dotační výzvy jsou tu! Pojďte se podívat, co je nového.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

O jaké výzvy se jedná?

Potřebujete poradit?

Pomůžeme podpořit Vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Další novinky