Odstranění černých skládek

Národní program Životního prostředí  vyhlašuje výzvu č. 11/2021:

Odstranění černých skládek

 

Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

  • Obce s rozšířenou působností
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 12. 2021
Příjem výzev:
do 30.06.2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Výše dotace:
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč a maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?