Aktuálně vyhlášené dotační výzvy

PŘIPRAVOVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY,

které by mohly podpořit vaše projekty

Projektová příprava

Cílem výzev je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení.

Z výzev je možné podpořit např.

 • projekty na zkvalitňování veřejného prostoru,
 • budování škol,
 • zdravotnických zařízení,
 • sociálních služeb,
 • knihoven,
 • kulturních domů,
 • obecních úřadů…

Restaurování movitých kulturních památek

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Z dotace je možné zafinancovat movité kulturní památky, jako jsou např.

 • oltáře včetně oltářních obrazů,
 • závěsné obrazy,
 • sochařská díla,
 • kostelní lavice,
 • varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech…

Školská poradenská zařízení

Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  Pozornost je věnována opatřením umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatnému způsobu života pomocí rozvoje vzdělávací infrastruktury. Podporována je také infrastruktura školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).

Z dotace je možné pořídit např:

 • stavby, příspavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov
 • nákup pozemku
 • nákup stavby
 • nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí včetně chodeb

Chodníky podél I. – III. třídy

Dotaci lze využít na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy.

Jedná se např. o:

 • výstavby, rekonstrukce, nebo úpravy chodníků
 • výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a hromadné dopravy podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky…
Školní třída
Školní třída

Cyklostezky a cyklopruhy

Předmětem této dotace je financování výstavby a oprav cyklistických stezek, včetně vytvoření vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. Dotace má za cíl podpořit rozvoj cyklistické infrastruktury a zlepšit podmínky pro cyklisty v České republice.

V rámci výzvy lzeposkytnou příspěvěk na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce,
 • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.
 • opravu cyklistické stezky…

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyznat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

7 + 2 =

Další novinky