Fotovoltaika pro obce

Fotovoltaika pro obce

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Na co je možné čerpat podporu?

Podporu je možné čerpat na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a to včetně ukládání energie, investicí do rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Z jakého programu je možné podporu čerpat?

Finanční podporu na její výstavbu je možné čerpat v rámci Operačního programu anebo Modernizačního fondu.

Prohlédněte si přehledné výpisy, které jsme pro vás připravili:

Kam a jak je vhodné panely umístit?

Nejčastější, nejjednodušší i investičně nejlevnější je FVE na střeše budovy – např. na střeše čistírny odpadních vod, domově pro seniory atd. Tyto objekty jsou vhodné, protože mají celoroční a konstantní spotřebu. Vhodné jsou šikmé a ploché střechy s jižní, případně východní a západní orientací bez stínění (např. jiných budov,stromů). Odhad střešní plochy na 1 kWp činí 5 m².

Jaká je životnost FVE?

Životnost FVE včetně servisních zásahů je u standardních systémů bez baterií minimálně 20 let.

Vyplatí se FVE kombinovat s akumulačním zařízením?

Obecný vhodný poměr výkonu FVE a kapacity baterie je 1 : 2 (tedy na 10 kWp výkonu FVE bude v obecné rovině vhodná baterie s kapacitou 20 kWh). Bateriový systém slouží i jako záložní zdroj v případě výpadku elektřiny. To je zvlášť výhodné při napájení budov odebírajících elektřinu v průběhu celého dne.

Je k výstavbě FVE potřeba stavební povolení?

Pokud FVE kopíruje sklon střechy a nemění vzhled budovy, nevyžaduje stavební povolení (ani rozhodnutí o změně stavby, stavební ohlášení nebo územní souhlas). U instalací, které změní profil střechy (např. fotovoltaické panely na šikmých stojanech na ploché střeše), potřebujete získat územní rozhodnutí a stavební povolení.Elektrárny do 20 kWp stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (§ 103 stavebního zákona). Pro provoz výrobny elektřiny nad 10 kWp budete také potřebovat licenci dle energetického zákona.Připravovaná novela energetického zákona zvýší hranici instalovaného výkonu FVE pro nutnost mít licenci na 40 kW, a pro ohlašování stavby na 50 kW.

Jaké jsou výhody pořízení FVE?

Při současných cenách energií se návratnost takové investice mění prakticky každý den a rozhodně se vyplatí pořídit k FVE i bateriový systém, který dále zvýší využití elektřiny přímo v budově a minimalizuje tak její nároky na elektřinu dodávanou ze sítě.

 Zajímavý „solární“ výnos zajišťuje dlouhodobý finanční přínos do obecního rozpočtu. Uspořené prostředky lze použít k obnově chodníků, modernizaci veřejného osvětlení, výstavbě nájemních bytů, vylepšení zařízení základních i mateřských škol apod.

Solární energie se řadí k obnovitelným zdrojům, které jsou na rozdíl od fosilních paliv šetrné vůči životnímu prostředí. Nákup fotovoltaické elektrárny tak může být nejen pragmatickým tahem směřovaným k úsporám a energetické soběstačnosti, ale i krokem k ochraně přírody a našeho klimatu.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám, náš dotační poradce Vám ji rád zodpoví.

1 + 3 =

Jak probíhá spolupráce s námi?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

Další novinky