Fotovoltaika pro malé obce

Výzva RES+ č.3/2022

Komunální FVE pro malé obce

 

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výzva se zaměřuje na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s tím mohou být dále podpořeny:

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.
  • přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
  • projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; energetické posouzení, projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné zakázce
  • činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP
  • vícepráce – pouze do výše méněprací
  • propagační opatření
  • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu jsou nezpůsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
10. 08. 2022
Příjem výzev:
do 15.03.2023 do 12:00 hod.
Výše dotace:
Pro výzvu je stanovena celková alokace 1,5 miliardy Kč
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?