Fotovoltaika pro větší obce

Výzva RES+ č.4/2022

Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

 

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

 • sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele.

Společně mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
 • přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
 • projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; energetické posouzení,
  projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné
  zakázce
 • činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce – pouze do výše méněprací
 • propagační opatření
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu jsou nezpůsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2022
Příjem výzev:
do 15.03.2023 do 12:00 hod.
Výše dotace:
Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 500 mil. Kč.
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?