Nové dotační výzvy

Další nové dotační výzvy jsou tu! Pojďte se podívat, co je nového.

MAS Horní Pomoraví vyhlásil dne 28.01.2022 7. výzvu PRV, zaměřenou podporu zemědělské prvovýroby, potravinářství a rozvoj nezemědělského podnikání.

O jaké výzvy se jedná?

Potřebujete poradit?

Pomůžeme podpořit Vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Další novinky