Připravované dotační výzvy

PŘIPRAVOVANÉ DOTAČNÍ VÝZVY,

které by mohly podpořit vaše projekty.

Kabina 2024

Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

Z dotace je možné řešit např. tyto záměry:

 • Výstavba nových sportovišť
 • Obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí
 • Zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť
 • Zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště

 

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Výzvy zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, ze kterých je možné pořídit např. vozidla nebo výstavby.

Z dotace je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku,
 • pořízení majetku / pořízení vybavení staveb jako:
  • dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek,
  • kompenzační pomůcky,
  • pořízení vozidla pro účely poskytování soc. služeb – musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva

Školská poradenská zařízení

Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  Pozornost je věnována opatřením umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatnému způsobu života pomocí rozvoje vzdělávací infrastruktury. Podporována je také infrastruktura školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).

Z dotace je možné pořídit např:

 • stavby, příspavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov
 • nákup pozemku
 • nákup stavby
 • nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí včetně chodeb

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzvy jsou zaměřené na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Z výzev lze např. pořídit:

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • laboratoře, dílny a specializované učebny a výukové prostory
 • nákup vybavení, elektronika, hardware a software
 • nákup pozemku
Školní třída
Školní třída

Nájemní bydlení

Výzva, která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Co je možné z dotace pořídit?

 • novostavba nájemního bytu v bytovém domě
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt
 • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyzvat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

1 + 8 =

Další novinky