Dotace na cestovní ruch

Národní  program podpory cestovního ruchu v regionech 2016-2023 nedávno vyhlásil výzvy:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

  • Dotace může být až 50 % z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 milionů Kč.
  • Žádat o ni mohou územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti a podnikatelské subjekty.
  • Podpora aktivit zaměřených na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech, monitoring návštěvníků.

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

  • Dotace může být maximálně 50 % z celkového rozpočtu akce.
  • Žádat o ni mohou krajské nebo oblastní organizace destinačního managementu, případně zastřešující organizace s celorepublikovou působností, které se zabývají tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.
  • Pomoc je určena na komunikační kampaně a aktivity, které zvýší povědomí o České republice, zkvalitní a rozšíří produktovou nabídku, zlepší koordinaci v místě apod.

Potřebujete podrobnější informace o výzvách?

 

Podrobnější informace o výzvách na podporu cestovního ruchu s Vámi ráda, nezávazně a bezplatně probere naše odborná konzultantka pro dotační poradenství Ing. Markéta Kunrtová. Kontaktovat ji můžete na e-mailu kunrtova@osigeno.cz, nebo prostřednictvím poptávkového formuláře níže.

V případě, že se pak rozhodnete o výzvu zažádat, jsme schopni zajistit celý dotační proces. Jak takový proces vypadá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

KONZULTACE ZDARMA

9 + 6 =

Další novinky