Často kladené dotazy

FAQ
Často kladené dotazy k elektronickému nástroji CENT
Je zřízení profilu zadavatele zpoplatněno?

Ano, pokud chcete zřídit profil zadavatele v elektronickém nástroji CENT je tato služba pro zadavatele zpoplatněna.

Zadavatel si může vybrat ze dvou variant financování:

 1. Varianta A – platba za veřejnou zakázku
 2. Varinata B – paušální platba

Více o způsobu financování a funkcionalitách elektronického nástroje CENT  najdete v rubrice CENT -> Ceník a zřízení profilu zadavatele.

V případě zájmu zde najdete i nezávazný poptávkový formulář, kterým lze zahájit zřízení nového profilu zadavatele.

Zapomněl/a jsem své heslo, co teď?

V případě, že neznáte své heslo, využijte odkazu „zapomenuté heslo“  v boxu „Přihlášení“ na hlavní stránce elektronického nástroje CENT -> www.profilzadavatele-vz.cz

Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor (přihlašovací jméno) a e-mail. Po vyplnění těchto dvou údajů Vám bude na daný e-mail odeslána zpráva s odkazem, pomocí kterého si nastavíte nové heslo.

Pokud neznáte Váš identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

  profilzadavatele-vz@osigeno.cz
 +420 583 550 086

Jak mohu vytvořit nový přístup k existujícímu účtu?

Vytvořit nový přístup může osoba , která již v systému má účet a má oprávnění správce organizace.

Správce organizace po přihlášení do nástroje provedety tyto úkony: Menu -> detail organizace -> osoby organizace – přidat uživatele.

V případě, že již nemáte osobu, která má k účtu přístup a má oprávnění správce organizace, napište nám žádost o vytvoření nového přístupu na e-mail: profilzadavatele-vz@osigeno.cz.

 

Proč mi nelze přidat dodavatel?

Jsou dvě možnosti:

a) Nemáte příslušná práva, abyste si je mohl/a přidat – nezobrazuje se Vám v detailu tlačítko „Přidat dodavatele“. V takovém případě si nejprve musíte nastavit práva v detailu uživatele pomocí ikony s tužkou.

b) Na přidání dodavatelů máte práva, zobrazuje se Vám v menu tlačítko přidat dodavatele, po zafajfknutí se ale nepřidají… Po výběru – označení fajfkou je musíte nejprve „uložit pro přidání“ a pak teprve „přidat do projektu“. 

Proč se mi nespouští podepisovací Java applet?

Pro bezproblémové spuštění podepisovacího Java appletu Singer je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Více ohledně nastavení Vašeho zařízení pro správné spuštění Javy máme popsáno u elektronického nástroje v rubrice „Test nastavení“.

Jak registrovat dodavatele?

jsou dva způsoby:

 • Vlastní registrace, kdy si dodavatel sám provádí registraci od začátku, vyplnění tabulky a zvolení uživatelského jména a hesla…

 

 • Před-registrace od zadavatele či administrátora, kdy dojde na e-mailovou adresu dodavatele URL odkaz, ten to potvrdí a přesměruje se do CENTu, zde znovu ověření – dvoustupňová kontrola…
Jak nastavit administrátora?

Administrátor se v elektronickém nástroji CENT registruje jako dodavatel. Jeho přiřazení k veřejné zakázce u níž má zajistit její administraci, provádí zadavatel při zakládání nové veřejné zakázky.

Postup: Na první straně formuláře „Nové zadávací řízení“, v části „Upřesnění průběhu zadávacího řízení“ je nutné zaškrtnout políčko „příkazní smlouva (zadavatel zastoupen v řízení dle §43 zákona č. 134/2016 Sb.)“. Jakmile bude VZ vytvořena, je potřeba jít do lišty „Oprávněné osoby za zadavatele“, kde v části „Administrace veřejné zakázky“ přidáte administrátora pomocí tlačítka „Nastavit organizaci“. Po přidání administrátora do projektu, mu nezapomeňte pomocí ikony tužky nastavit oprávnění, které mu umožní manipulaci s veřejnou zakázkou.

 

Pokud si nevíte rady s administrací zakázky, nabízí naše společnost kompletní zastoupení v zadavatelské činnosti, tzn. zastoupení zadavatele na základě příkazní smlouvy v celém průběhu zadávacího řízení. Více informací najdete v sekci Administrace veřejných zakázek.

Je registrace dodavatelského / administrátorskéhoúčtu zdarma?

Ano, registrace a užívání elektronického nástroje CENT je pro dodavatele a administrátory zdarma.

Proč se registrovat?

Bez registrace a následného ověření uživatelskéh účtu v Certifikovaném elektronickém nástroji CENT Vám nebude umožněno provádět právní úkony, jako například vkládat elektronické nabídky, žádat o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňovat a zasílat vysvětlení atp… Systém Vám umožní pouze nahlížet do zadávacích řízení.

Vzhledem k tomu, že v rámci založení účtu musí proběhnout ověření, autentizace a autorizace doporučujeme provádět registraci s předstihem. 

Jak a kde se mohu registrovat?

Dodavatelé a administrátoři se do nástroje registrují sami pomocí odkazu „registrovat dodavatele“, který je dostupný v přihlašovacím boxu na hlavní stránce CENTu.

Pokud registrujete subjekt s IČ, nejprve proběhne ověření osoby v databázi ARES. Pokud ne, zvolíte možnost subjekt bez IČ. V obou případech potvrdíte tlačítkem „Ověřit“. Poté ve formuláři vyplníte potřebné údaje a vytvoříte nový účet. Po vytvoření nového účtu je účet potřeba ještě ověřit, jinak Vám nebude umožněno provádět žádné právní úkony.

Podrobný návod včetně obrázků najdete v příručce pro dodavatele, která je ke stažení zdarma na tomto webu v sekci CENT -> manuály ke stažení (Soubory ke stažení | Osigeno).

Při registraci mi systém hlásí, že zadané IČ bylo již registrováno, co teď?

Jsou dvě možnosti, jak k registraci Vaší organizace mohlo dojít:

 • vaší společnost před-registroval zadavatel, který chtěl vaši společnost vyzvat např. k podání nabídky,
 • nebo registraci provedl v minulosti pracovník z vaší organizace, který na tuto skutečnost zapomněl nebo již třeba ve společnosti nepracuje…

V takovém případě, kontaktujte naši podporu, která Vám poradí s dalším postupem.  K dispizici jsme pro Vás v pracovní dny 08:00-16:00 hod.

 

info@profilzadavatele-vz.cz
+420 583 550 086
Jak probíhá ověření účtu?

Aby byly aktivovány všechny funkce potřebné k účasti na zadávacím řízení, je nutné účet ověřit. 

Při registraci máte na výběr ze čtyř možností, jakým způsobem proběhne následné ověření profilu:

 • Odesláním „Žádosti o registraci dodavatelského účtu…“

Novinkou, jak ověřit dodavatelský účet je zaslání žádosti o registraci.  Tato volba je přednastavena jako výchozí. Žádost si můžete stáhnout kliknutím na odkaz „Formulář“. Odkliknutím se v novém okně otevře žádost, která si sama načetla z ARES údaje o Vaší společnosti. Stačí tedy žádost jen uložit (v případě absenci elektronického podpisu vytisknout) a podepsat.

Zaslat nám ji můžete E-mailem, Datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty.

 •  Elektronicky – kvalifikovaným certifikátem

Jedná se o nejrychlejší způsob, jakým lze profil ověřit. K ověření potřebujete platný kvalifikovaný certifikát obsahující IČ a pro spuštění podepisovacího Java appletu je nutné ověření provádět v prohlížeči Internet Explorer verze 11. a vyšší. Doporučujee nejprve provést  test připravenosti prostředí.

 • Elektronicky – doručením ověřovacího kódu do Datové schránky

Jestliže zvolíte Datovou schránku, do 5 pracovních dnů obdržíte do Vám zadané Datové schránky kód pro ověření Vašeho profilu.

 • Doručením ověřovacího kódu prostřednictvím České Pošty

Pokud vyberete možnost doručení ověřovacího kódu prostřednictvím České pošty, zašleme Vám kód na Vámi zadanou adresu.

Proč nemám u VZ k dispozici zadávací dokumentaci?
 • V případě, že je zadávací dokumentace poskytována na vyžádání, je potřeba po přihlášení do systému CENTu u příslušné veřejné zakázky nejprve požádat o zpřístupnění této dokumentace. K tomu slouží tlačítko „Poslat žádost“ v bloku „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“. Pokud toto tlačítko není k dispozici, nelze již o zadávací dokumentaci požádat, jelikož tomu neodpovídá fáze daného zadávacího řízení.
 •  Dodavateli jsou nabízeny dle nastavení veřejné zakázky zadavatelem různé možnosti přístupu k zadávací dokumentaci např.on line – neomezený a dálkový přístup, on line na vyžádání, není ZD…
Proč se mi nepouští se mi podepisovací Java applet?

Pro bezproblémové stuštění podepisovacího Java appletu Singer, je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Pokud se applet ani tak nespustí zkontrolujte si v nastavení  prohlížeče Internet Explorer, zda nemáte zaškrknutou možnost „automatické blokování vyskakovacích oken“.

Více informací o nastavení prostředí najdete zde.

 

Systém mi hlásí Error při použití certifikátu, cos tím mohu udělat?

Systém Vám certifikát může blokovat z několika důvodů:

 • máte neplatný certifikat

V provádění operací v systému potřebujete platný kvalifikovaný certifikat obsahující IČ. V Současné době vydávají uznávané elektronické podpisy tři poskytovatelé:

 1. Česká pošta, s.p (www.postsignum.cz)
 2. eIdentity, a.s. (www.eidentity.cz)
 3. První certifikační autorita, a.s. (www.ica.cz)
 • Chybová hláška s číslem 118

Systém nemohl najít IČ v certifikátu. Pravděpodobně kvůli špatné instalaci certifikátu. Napravíte postupem: Internet Explorer -> Nástroje -> Možnosti internetu -> Obsah -> Certifikáty. Zde si vyberte požadovaný certifikát a dejte Exportovat (doporučujeme export na plochu). Nyní certifikát z tabulky odeberte a pomocí tlačítka  Importovat naimportujte certifikát z plochy.

Co znamená hláška "Nepodařilo se iniciovat Java applet?"

V případě, že se snažíte např. ověřit uživatelský účet kvalifikovaným certifikátem a nástroj Vám zobrazil hlášku „zatím se nepodařilo iniciovat Java applet“, znamená to, že se Vám nespouští Java. 

Zkontrolujte si především, zda pracujete v prohlížeči Internet explorer a zda máte staženou správnou verzi Javy. Více o nastavení Javy najdete na adrese www.profilzadavatele-vz.cz v rubrice „test nastavení“. (https://www.profilzadavatele-vz.cz/test)

Zapomněl/a jsem své heslo, co teď?

V přihlašovacím boxu nastránkách CENTu je možnost „zapomenuté heslo“. Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor a e-mail. Po vyplnění Vám na e-mail bude zaslán odkaz, pomocí kterého si nastavíte nové heslo. Pokud neznáte ani identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

Podpora CENTu v pracovní dny 08:00 – 16:00

✉ profilzadavatele-vz@osigeno.cz
☏ +420 583 550 086
Nástroj mi hlásí, že moje organizace není ověřena přestože ověření již proběhlo.

Může se stát, že nástroj nerozeznal, že Vaše organizace je již ověřená. V takovém případě, je nutné mu pomoci a obnovit pamět Vašeho zařízení.

Provedete tak, že u veřejné zakázky o kterou máte zájem, vyhledáte lištu „URL odkazy“, ve které zkopírujete do paměti Vašeho zařízení zobrazený URL odkaz. Poté je zapotřebí ukončit činnost – znamená to odhlásit se z nástroje CENT a zavřít celý prohlížeč.

Poté můžete prohlížeč znovu spustit a vložit do URL lišty zkopírovanou URL adresu. Bude nutné se znovu přihlásit a vyhledat VZ.

Byl jsem vyzván k objasnění, doplnění údajů nabídky. Kde mohu zadavateli odpovědět?

Pokud Vás zadavatel vyzve k objasnění, doplnění údajů nabídky budete na tuto skutečnost upozorněni e-mailem a notifikací v nástroji.

Notifikaci je nutné zobrazit. Bez jejího zobrazení Vám nástroj neumožní provést žádnou další akci.

Zobrazení výzvy (zprávy) provedete kliknutím na „předmět“. V detailu zprávy pak najdete v dolní části tlačítka:

 • v případě, že Vám zadavatel povolil odpovědět přímo na zaslanou výzvu uvidíte jako první tlačítko „odpovědět“, 
 • nevidíte-li pod výzvou tlačítko „odpovědět“, použijte tlačítko „přechod k VZ xxx“, které Vás přesměruje na detail veřejné zakázky.  Vyhledejte lištu „Individuální komunikace“ a pomocí tlačítka „poslat zprávu zadavateli“ můžete reagovat na obdrženou výzvu.
Jak se mohu přihlásit?

Od zadavatele jste obdrželi přístupový hash, který Vám umožní přístup k veřejné zakázce jež se stala předmetěm přezkumu. Pokud Vám zadavatel poslal přístupový hash ve formě odkazu, stačí, když na odkaz kliknete a budete přesměrování do nástroje CENT. Jestliže jste obdrželi pouhý text, je nutné celý přítupový hash vepsat do adresního řádku ve Vámi používaném prohlížeči a akci potvrdit klávesou Enter.

Proč se mi nelze přihlásit?

Jsou dvě možnosti, proč Vám nástroj přístup odepřel:

 1. snažíte se přihlásit pomocí nekorektního přítupového hashe
 2. zadavatel speciální přístup zrušil

V obou případech Vám doporučujeme obrátit se na zadavatele, který Vám 1. poskytne nový přístupový hash; 2. sdělí, že přístup byl zrušen.

Kde najdu veřejnou zakázku, která je předmětem přezkumu?

Po kliknutí na obdržený odkaz od zadavatele viz první otázka, budete přesměrování na detail veřejné zakázky, jež se stala předmětem přezkumu.