Často kladené dotazy

FAQ – často kladené dotazy k zákonu o veřejných zakázkách a k administraci v elektronickém certifikovaném systému CENT.

Zadavatel

Zapomněl/a jsem heslo, co teď?

V přihlašovacím boxu nastránkách CENTu je možnost „zapomenuté heslo“. Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor a e-mail. Po vyplnění Vám na e-mail bude zaslán odkaz, pomocí kterého si nastavíte nové heslo. Pokud neznáte ani identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

Podpora v pracovní dny 08:00 – 16:00 hod
E- mail: profilzadavatele-vz@osigeno.cz
Hotline: +420 583 550 086

Jak mohu vytvořit nový přístup?

Vytvořit nový přístup může osoba , která již má v systému účet a má oprávnění správce organizace.

Postup: Po přihlášení do systému na adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/ v menu je rubrika „detail organizace“, kde najdete seznam osob organizace. Pomocí tlačítka „přidat uživatele“ vytvoříte nový přístup.

V případě, že již nemáte osobu, která má k účtu přístup napište nám žádost o vytvoření nového přístupu na e-mail: profilzadavatele-vz@osigeno.cz.

 Žádost musí obsahovat kontaktní informace:

O subjektu – název, IČ
Kontaktní informace o osobě, pro kterou chcete vytvořit přístup – Jméno, Příjmení, Titul, E-mail.

a musí být podepsaná elektronickým podpisem zástupcem subjektu. 

Proč mi nejdou přidat dodavatelé?

Jsou dvě možnosti:

a) Nemáte příslušná práva, abyste si je mohl/a přidat – nezobrazuje se Vám v detailu tlačítko „Přidat dodavatele“. V takovém případě si nejprve musíte nastavit práva v detailu uživatele pomocí ikony s tužkou.

b) Na přidání dodavatelů máte práva, zobrazuje se Vám v menu tlačítko přidat dodavatele, po zafajfknutí se ale nepřidají… Po výběru – označení fajfkou je musíte nejprve „uložit pro přidání“ a pak teprve „přidat do projektu“. Výhoda: mohu uložit více dodavatelů najednou…

Proč se mi nespouští podepisovací Java applet

Pro bezproblémové spuštění podepisovacího Java appletu Singer je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Registrace dodavatelů

jsou dva způsoby:

 • Vlastní registrace, kdy si dodavatel sám provádí registraci od začátku, vyplnění tabulky a zvolení uživatelského jména a hesla…

 

 • Před-registrace od zadavatele či administrátora, kdy dojde na e-mailovou adresu dodavatele URL odkaz, ten to potvrdí a přesměruje se do CENTu, zde znovu ověření – dvoustupňová kontrola…
Nevíte si rady s administrací VZ?

Naše společnost Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vám nabízí služby k administraci veřejných zakázek. Více informací najdete v sekci Administrace veřejných zakázek.

Dodavatel

Proč se registrovat?

Bez registrace a následného ověření uživatelskéh účtu v Certifikovaném elektronickém nástroji CENT Vám nebude umožněno provádět právní úkony, jako například vkládat elektronické nabídky, žádat o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňovat a zasílat vysvětlení atp…Systém Vám umožní pouze nahlížet do zadávacích řázení.

Protože v rámci založení účtu musí proběhnout ověření, autentizace a autorizace doporučujeme provádět registraci s předstihem. 

Je registrace pro dodavatele zdarma?

Ano, registrace pro dodavatelé je v elektronickém nástroji CENT zdarma.

Jak se mám registrovat?

Pro registraci dodavatele slouží tlačítko „registrovat dodavatele“ v přihlašovacím boxu na stránkách  CENTu. Pokud registrujete subjekt s IČ, nejprve proběhne ověření osoby v databázi ARES. Pokud ne, zvolíte možnost subjekt bez IČ. V obou případech potvrdíte tlačítkem „Ověřit IČ“. Poté ve formuláři vyplníte potřebné údaje a zvolíte možnost ověřění profilu. 

 

Nelze mi provést registrace, systém hlásí, že zadané IČ již bylo registrováno. Co teď?

V takovém případě Vás pravděpodobně již v minulosti předpregistroval nějaký zadavatel nebo třeba pracovník, který ve Vaší společnosti již nepracuje…

Kontaktujte naši podporu na čísle +420 583 550 086 nebo e-mailu profilzadavatele-vz@osigeno.cz, kde Vás budete informovat o dalším postupu.

Jak probíhá ověření profilu?

Při registraci máte na výběr ze tří možností, jakým způsobe proběhne následné ověření profilu:

 •  Elektronicky – kvalifikovaným certifikátem

Jedná se o nejrychlejší způsob, jakým lze profil ověřit. K ověření potřebujete platný kvalifikovaný certifikát obsahující IČ a pro spuštění podepisovacího Java appletu je nutné ověření provádět v prohlížeči Internet Explorer verze 11. a vyšší. Doporučujee nejprve provést  test připravenosti prostředí.

 • Elektronicky – doručením ověřovacího kódu do Datové schránky

Jestliže zvolíte Datovou schránku, do 5 pracovních dnů obdržíte do Vám zadané Datové schránky kód pro ověření Vašeho profilu.

 • Doručením ověřovacího kódu prostřednictvím České Pošty

Pokud vyberete možnost doručení ověřovacího kódu prostřednictvím České pošty, zašleme Vám kód na Vámi zadanou adresu.

Proč nemám u VZ zadávací dokumentaci k dispozici?
 • V případě, že je zadávací dokumentace poskytována na vyžádání, je potřeba po přihlášení do systému CENTu u příslušné veřejné zakázky nejprve požádat o zpřístupnění této dokumentace. K tomu slouží tlačítko „Poslat žádost“ v bloku „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“. Pokud toto tlačítko není k dispozici, nelze již o zadávací dokumentaci požádat, jelikož tomu neodpovídá fáze daného zadávacího řízení.

 

 •  Dodavateli jsou nabízeny dle nastavení veřejné zakázky zadavatelem různé možnosti přístupu k zadávací dokumentaci např.on line – neomezený a dálkový přístup, on line na vyžádání, není ZD…
Nespouští se podepisovací Java applet

Pro bezproblémové stuštění podepisovacího Java appletu Singer, je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Pokud se applet ani tak nespustí zkontrolujte si v nastavení  prohlížeče Internet Explorer, zda nemáte zaškrknutou možnost „automatické blokování vyskakovacích oken“.

Více informací o nastavení prostředí najdete zde.

Zapomněl/a jsem heslo, co teď?

V přihlašovacím boxu nastránkách CENTu je možnost „zapomenuté heslo“. Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor a e-mail. Po vyplnění Vám na e-mail bude zaslán odkaz, pomocí kterého si nastavíte nové heslo. Pokud neznáte ani identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

Podpora CENTu v pracovní dny 08:00 – 16:00

E- mail: profilzadavatele-vz@osigeno.cz
Hotline: +420 583 550 086

 

Systém mi hlásí Error při použití certifikátu, cos tím mohu udělat?

Systém Vám certifikát může blokovat z několika důvodů:

 • máte neplatný certifikat

V provádění operací v systému potřebujete platný kvalifikovaný certifikat obsahující IČ. V Současné době vydávají uznávané elektronické podpisy tři poskytovatelé:

 1. Česká pošta, s.p (www.postsignum.cz)
 2. eIdentity, a.s. (www.eidentity.cz)
 3. První certifikační autorita, a.s. (www.ica.cz)
 • Chybová hláška s číslem 118

Systém nemohl najít IČ v certifikátu. Pravděpodobně kvůli špatné instalaci certifikátu. Napravíte postupem: Internet Explorer -> Nástroje -> Možnosti internetu -> Obsah -> Certifikáty. Zde si vyberte požadovaný certifikát a dejte Exportovat (doporučujeme export na plochu). Nyní certifikát z tabulky odeberte a pomocí tlačítka  Importovat naimportujte certifikát z plochy.

 • Nespustil se mi podepisovací Java applet 

Viz otázka Pro se mi nespustil podepisovací Java applet?