Často kladené dotazy

FAQ
Často kladené dotazy k elektronickému nástroji CENT

Zadavatel

Dodavatel

Je zřízení profilu zadavatele zpoplatněno?

Ano, pokud chcete zřídit profil zadavatele v elektronickém nástroji CENT je tato služba pro zadavatele zpoplatněna.

Zadavatel si může vybrat ze dvou variant financování:

 1. Varianta A – platba za veřejnou zakázku
 2. Varinata B – paušální platba

Více o způsobu financování a funkcionalitách elektronického nástroje CENT  najdete v rubrice CENT -> Ceník a zřízení profilu zadavatele.

V případě zájmu zde najdete i nezávazný poptávkový formulář, kterým lze zahájit zřízení nového profilu zadavatele.

Zapomněl/a jsem své heslo, co teď?

V případě, že neznáte své heslo, využijte odkazu „zapomenuté heslo“  v boxu „Přihlášení“ na hlavní stránce elektronického nástroje CENT -> www.profilzadavatele-vz.cz

Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor (přihlašovací jméno) a e-mail. Po vyplnění těchto dvou údajů Vám bude na daný e-mail odeslána zpráva s odkazem, pomocí kterého si nastavíte nové heslo.

Pokud neznáte Váš identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

  profilzadavatele-vz@osigeno.cz
 +420 583 550 086

Jak mohu vytvořit nový přístup k existujícímu účtu?

Vytvořit nový přístup může osoba , která již v systému účet a má a má oprávnění správce organizace.

Správce organizace po přihlášení do nástroje provedety tyto úkony: Menu -> detail organizace -> osoby organizace – přidat uživatele.

V případě, že již nemáte osobu, která má k účtu přístup a má oprávnění správce organizace, napište nám žádost o vytvoření nového přístupu na e-mail: profilzadavatele-vz@osigeno.cz.

 

Proč mi nelze přidat dodavatel?

Jsou dvě možnosti:

a) Nemáte příslušná práva, abyste si je mohl/a přidat – nezobrazuje se Vám v detailu tlačítko „Přidat dodavatele“. V takovém případě si nejprve musíte nastavit práva v detailu uživatele pomocí ikony s tužkou.

b) Na přidání dodavatelů máte práva, zobrazuje se Vám v menu tlačítko přidat dodavatele, po zafajfknutí se ale nepřidají… Po výběru – označení fajfkou je musíte nejprve „uložit pro přidání“ a pak teprve „přidat do projektu“. 

Proč se mi nespouští podepisovací Java applet?

Pro bezproblémové spuštění podepisovacího Java appletu Singer je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Více ohledně nastavení Vašeho zařízení pro správné spuštění Javy máme popsáno u elektronického nástroje v rubrice „Test nastavení“.

Jak registrovat dodavatele?

jsou dva způsoby:

 • Vlastní registrace, kdy si dodavatel sám provádí registraci od začátku, vyplnění tabulky a zvolení uživatelského jména a hesla…

 

 • Před-registrace od zadavatele či administrátora, kdy dojde na e-mailovou adresu dodavatele URL odkaz, ten to potvrdí a přesměruje se do CENTu, zde znovu ověření – dvoustupňová kontrola…
Jak nastavit administrátora?

Administrátor se v elektronickém nástroji CENT registruje jako dodavatel. Jeho přiřazení k veřejné zakázce u níž má zajistit její administraci, provádí zadavatel při zakládání nové veřejné zakázky.

Postup: Na první straně formuláře „Nové zadávací řízení“, v části „Upřesnění průběhu zadávacího řízení“ je nutné zaškrtnout políčko „příkazní smlouva (zadavatel zastoupen v řízení dle §43 zákona č. 134/2016 Sb.)“. Jakmile bude VZ vytvořena, je potřeba jít do lišty „Oprávněné osoby za zadavatele“, kde v části „Administrace veřejné zakázky“ přidáte administrátora pomocí tlačítka „Nastavit organizaci“. Po přidání administrátora do projektu, mu nezapomeňte pomocí ikony tužky nastavit oprávnění, které mu umožní manipulaci s veřejnou zakázkou.

 

Pokud si nevíte rady s administrací zakázky, nabízí naše společnost kompletní zastoupení v zadavatelské činnosti, tzn. zastoupení zadavatele na základě příkazní smlouvy v celém průběhu zadávacího řízení. Více informací najdete v sekci Administrace veřejných zakázek.

Je registrace dodavatelského účtu zdarma?

Ano, registrace a užívání elektronického nástroje CENT je pro dodavatele zdarma.

Proč se registrovat?

Bez registrace a následného ověření uživatelskéh účtu v Certifikovaném elektronickém nástroji CENT Vám nebude umožněno provádět právní úkony, jako například vkládat elektronické nabídky, žádat o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňovat a zasílat vysvětlení atp… Systém Vám umožní pouze nahlížet do zadávacích řízení.

Vzhledem k tomu, že v rámci založení účtu musí proběhnout ověření, autentizace a autorizace doporučujeme provádět registraci s předstihem. 

Jak a kde se mohu registrovat?

Pro registraci dodavatele slouží tlačítko „registrovat dodavatele“ v přihlašovacím boxu na stránkách  CENTu. Pokud registrujete subjekt s IČ, nejprve proběhne ověření osoby v databázi ARES. Pokud ne, zvolíte možnost subjekt bez IČ. V obou případech potvrdíte tlačítkem „Ověřit“. Poté ve formuláři vyplníte potřebné údaje a zvolíte možnost ověřění profilu..

Podrobný návod včetně obrázků najdete v příručce pro dodavatele, která je ke stažení zdarma na tomto webu v sekci CENT -> manuály ke stažení (Soubory ke stažení | Osigeno).

Při registraci mi systém hlásí, že zadané IČ bylo již registrováno, co teď?

Jsou dvě možnosti, jak k registraci Vaší organizace mohlo dojít:

 • vaší společnost před-registroval zadavatel, který chtěl vaši společnost vyzvat např. k podání nabídky,
 • nebo registraci provedl v minulosti pracovník z vaší organizace, který na tuto skutečnost zapomněl nebo již třeba ve společnosti nepracuje…

V takovém případě, kontaktujte naši podporu, která Vám poradí s dalším postupem.  K dispizici jsme pro Vás v pracovní dny 08:00-16:00 hod.

 

info@profilzadavatele-vz.cz
+420 583 550 086
Jak probíhá ověření účtu?

Aby byly aktivovány všechny funkce potřebné k účasti na zadávacím řízení, je nutné účet ověřit. 

Při registraci máte na výběr ze čtyř možností, jakým způsobem proběhne následné ověření profilu:

 • Odesláním „Žádosti o registraci dodavatelského účtu…“

Novinkou, jak ověřit dodavatelský účet je zaslání žádosti o registraci.  Tato volba je přednastavena jako výchozí. Žádost si můžete stáhnout kliknutím na odkaz „Formulář“. Odkliknutím se v novém okně otevře žádost, která si sama načetla z ARES údaje o Vaší společnosti. Stačí tedy žádost jen uložit (v případě absenci elektronického podpisu vytisknout) a podepsat.

Zaslat nám ji můžete E-mailem, Datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty.

 •  Elektronicky – kvalifikovaným certifikátem

Jedná se o nejrychlejší způsob, jakým lze profil ověřit. K ověření potřebujete platný kvalifikovaný certifikát obsahující IČ a pro spuštění podepisovacího Java appletu je nutné ověření provádět v prohlížeči Internet Explorer verze 11. a vyšší. Doporučujee nejprve provést  test připravenosti prostředí.

 • Elektronicky – doručením ověřovacího kódu do Datové schránky

Jestliže zvolíte Datovou schránku, do 5 pracovních dnů obdržíte do Vám zadané Datové schránky kód pro ověření Vašeho profilu.

 • Doručením ověřovacího kódu prostřednictvím České Pošty

Pokud vyberete možnost doručení ověřovacího kódu prostřednictvím České pošty, zašleme Vám kód na Vámi zadanou adresu.

Proč nemám u VZ k dispozici zadávací dokumentaci?
 • V případě, že je zadávací dokumentace poskytována na vyžádání, je potřeba po přihlášení do systému CENTu u příslušné veřejné zakázky nejprve požádat o zpřístupnění této dokumentace. K tomu slouží tlačítko „Poslat žádost“ v bloku „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“. Pokud toto tlačítko není k dispozici, nelze již o zadávací dokumentaci požádat, jelikož tomu neodpovídá fáze daného zadávacího řízení.
 •  Dodavateli jsou nabízeny dle nastavení veřejné zakázky zadavatelem různé možnosti přístupu k zadávací dokumentaci např.on line – neomezený a dálkový přístup, on line na vyžádání, není ZD…
Proč se mi nepouští se mi podepisovací Java applet?

Pro bezproblémové stuštění podepisovacího Java appletu Singer, je nutné mít systém CENT spuštěn v internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 11.0. a vyšší.

Pokud se applet ani tak nespustí zkontrolujte si v nastavení  prohlížeče Internet Explorer, zda nemáte zaškrknutou možnost „automatické blokování vyskakovacích oken“.

Více informací o nastavení prostředí najdete zde.

 

Systém mi hlásí Error při použití certifikátu, cos tím mohu udělat?

Systém Vám certifikát může blokovat z několika důvodů:

 • máte neplatný certifikat

V provádění operací v systému potřebujete platný kvalifikovaný certifikat obsahující IČ. V Současné době vydávají uznávané elektronické podpisy tři poskytovatelé:

 1. Česká pošta, s.p (www.postsignum.cz)
 2. eIdentity, a.s. (www.eidentity.cz)
 3. První certifikační autorita, a.s. (www.ica.cz)
 • Chybová hláška s číslem 118

Systém nemohl najít IČ v certifikátu. Pravděpodobně kvůli špatné instalaci certifikátu. Napravíte postupem: Internet Explorer -> Nástroje -> Možnosti internetu -> Obsah -> Certifikáty. Zde si vyberte požadovaný certifikát a dejte Exportovat (doporučujeme export na plochu). Nyní certifikát z tabulky odeberte a pomocí tlačítka  Importovat naimportujte certifikát z plochy.

Co znamená hláška "Nepodařilo se iniciovat Java applet?"

V případě, že se snažíte např. ověřit uživatelský účet kvalifikovaným certifikátem a nástroj Vám zobrazil hlášku „zatím se nepodařilo iniciovat Java applet“, znamená to, že se Vám nespouští Java. 

Zkontrolujte si především, zda pracujete v prohlížeči Internet explorer a zda máte staženou správnou verzi Javy. Více o nastavení Javy najdete na adrese www.profilzadavatele-vz.cz v rubrice „test nastavení“. (https://www.profilzadavatele-vz.cz/test)

Zapomněl/a jsem své heslo, co teď?

V přihlašovacím boxu nastránkách CENTu je možnost „zapomenuté heslo“. Pro zpracování požadavku potřebujete znát Váš identifikátor a e-mail. Po vyplnění Vám na e-mail bude zaslán odkaz, pomocí kterého si nastavíte nové heslo. Pokud neznáte ani identifikátor či e-mail, kontaktujte naši podporu.

Podpora CENTu v pracovní dny 08:00 – 16:00

✉ profilzadavatele-vz@osigeno.cz
☏ +420 583 550 086
Nástroj mi hlásí, že moje organizace není ověřena přestože ověření již proběhlo.

Může se stát, že nástroj nerozeznal, že Vaše organizace je již ověřená. V takovém případě, je nutné mu pomoci a obnovit pamět Vašeho zařízení.

Provedete tak, že u veřejné zakázky o kterou máte zájem, vyhledáte lištu „URL odkazy“, ve které zkopírujete do paměti Vašeho zařízení zobrazený URL odkaz. Poté je zapotřebí ukončit činnost – znamená to odhlásit se z nástroje CENT a zavřít celý prohlížeč.

Poté můžete prohlížeč znovu spustit a vložit do URL lišty zkopírovanou URL adresu. Bude nutné se znovu přihlásit a vyhledat VZ.

Byl jsem vyzván k objasnění, doplnění údajů nabídky. Kde mohu zadavateli odpovědět?

Pokud Vás zadavatel vyzve k objasnění, doplnění údajů nabídky budete na tuto skutečnost upozorněni e-mailem a notifikací v nástroji.

Notifikaci je nutné zobrazit. Bez jejího zobrazení Vám nástroj neumožní provést žádnou další akci.

Zobrazení výzvy (zprávy) provedete kliknutím na „předmět“. V detailu zprávy pak najdete v dolní části tlačítka:

 • v případě, že Vám zadavatel povolil odpovědět přímo na zaslanou výzvu uvidíte jako první tlačítko „odpovědět“, 
 • nevidíte-li pod výzvou tlačítko „odpovědět“, použijte tlačítko „přechod k VZ xxx“, které Vás přesměruje na detail veřejné zakázky.  Vyhledejte lištu „Individuální komunikace“ a pomocí tlačítka „poslat zprávu zadavateli“ můžete reagovat na obdrženou výzvu.