Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 2021 a výkladová judikatura za období 2018-2020

Popis

Vážení zadavatelé,

připravujeme pro Vás seminář, který Vás provede

Novelizací zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění v roce 2021 a výkladovou judikaturou za období 2018-2020


Rozsah a náplň semináře
  • seznámení s novelizovanými paragrafy v ZZVZ jež byly do ZZVZ včleněny novelami účinnými od 1.1.2021 a na jaře r.2021 (předpoklad 1.5.2021)
  • seznámení s důvody novelizace a novým výkladem jednotlivých novelizovaných ustanovení
  • aktuální výkladová judikatura k novým pojmům a ustanovením , jež byly nově začleněny do ZZVZ v rámci rekodifikace  ZVZ na ZZVZ  v r.2016
    .
Pro koho je seminář určen?

Zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru, obcí a měst.

Lektor
Ing. Tomáš Rýc
Seminářem Vás provede pan Ing. Tomáš Rýc, který má dlouholeté teoretické znalosti i praktické zkušenosti se specializací na administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Aktivně přednáší a publikuje. V loňském roce proškolil pracovníky a zaměstnance mnoha desítek veřejnoprávních korporací a zadavatelských organizací.
Cena:
2.000,- Kč bez DPH / osoba
Počet účastníků:
minimální počet: 5 osob
Datum konání:
dohodneme se individuálně
Místo konání:
přijedeme za Vámi - seminář se uskuteční v prostorách Vašeho úřadu

Máte zájem o tento seminář?