Výkladová stanoviska k neurčitým skutečnostem a pojmům ZZVZ při administraci veřejných zakázek

Popis

Vážení zadavatelé, připravili jsme pro Vás vzdělávací seminář s názvem

Výkladová stanoviska k neurčitým skutečnostem a pojmům ZZVZ při administraci veřejných zakázek,

který je zaměřen na zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky

 

Rozsah a náplň semináře
  • určení předpokládané hodnoty a dělení veřejných zakázek až na VZMR,
  • jak je nově vykládána věcná, místní a časová souvislost,
  • možnosti zadavatele jak nastavit smluvní pokuty z pohledu UOHS a IROP,
  • nastavení subjektivních hodnotících kritérií,
  • jak je nově vykládáno „bez zbytečného odkladu“,
  • možnost zadavatele zrušit veřejnou zakázku a kdy naopak musí vždy zrušit VZMR,
  • co je tzv. materiální změna nabídky a jak se posuzuje,
  • novinky v oblasti výkladu zakázaných změn závazku ze smlouvy,
  • novinky v oblasti výkladu doručování dokumentace na UOHS,
  • a další.

 

Pro koho je seminář určen?

Zadavatelům veřejných zakázek a jejich příspěvkovým organizacím.

 

Jaká je časová náročnost?

Délka semináře je odhadována na 2 – 3 hodiny. Seminář je pojat jako interaktivní, kdy při jednotlivých přednášených tématech mohou účastníci klást věcné otázky. Záleží tedy na počtu dotazů účastníků semináře.

 

Nemáte čas jezdit na semináře? Naši pracovníci dorazí až k Vám!

V případě zájmu, dorazíme k Vám na úřad a zaškolíme Vaše pracovníky a pracovníky Vašich příspěvkových organizací.

Lektor
Ing. Tomáš Rýc
Seminářem Vás provede pan Ing. Tomáš Rýc, který má dlouholeté teoretické znalosti i praktické zkušenosti se specializací na administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Aktivně přednáší a publikuje. Za svou praxi proškolil pracovníky a zaměstnance mnoha desítek veřejnoprávních korporací
a zadavatelských organizací.
Cena:
2.000,- Kč bez DPH / osoba
Počet účastníků:
minimální počet: 5 osob
Datum konání:
dohodneme se individuálně
Místo konání:
přijedeme za vámi - seminář se uskuteční v prostorách vašeho úřadu

Máte zájem o tento seminář?

Napište nám