Podpořili jsme linku bezpečí

Podpořili jsme linku bezpečí

 

Linka bezpečí je celostátní krizovou linkou pro děti a mladé lidi do 26 let. Denně se na Linku bezpečí obrací na 400 dětí a mladých lidí z celé ČR se žádostí o pomoc či radu.

Na bezplatné číslo 116 111 volají se svými starostmi jako je šikana ve škole, hádky s kamarády, rozvod rodičů, ale i s tématy jako osamělost, týrání, sebepoškozování.

Jsme si vědomi potřebnosti této aktivity obzvlášť v současné náročné době, a proto jsme se rozhodli přispět k tomu, aby Linka bezpečí mohla pomáhat těm, kteří pomoc akutně potřebují. 

Další novinky