O Teneru

Často kladené dotazy

Zjistit více

Manuály

Zjistit více

„Digitalizujte své zakázky – snadno, rychle a na jenom místě „

Objevte revoluci ve správě zakázek s elektronickým nástrojem Tenero. Nástroj určený pro investory, kteří chtějí mít výběr dodavatelů rychlejší, přehlednější a bez zbytečných papírů. Už žádné listinné nabídky – všechno vyřešíte online, efektivně a bezpečně.

Tenero vychází z certifikovaného elektronického systému určeného pro zadávání veřejných zakázek, takže splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Kromě snadné správy nabídek umožňuje také elektronickou komunikaci s dodavateli. Porovnávejte nabídky, komunikujte s potenciálními partnery a vybírejte ty nejlepší dodavatele pro vaše projekty.

 

 

Přehled modulů a funkcionalit

Základní služby
 •  profil investora
 •  elektronická realizace zadávacích řízení (tendrů):
  • elektronický příjem nabídek, žádostí o účast
  • elektronická komunikace mezi investorem a účastníky zadávacího řízení jako je:
   zasílání hromadných zpráv,deslání výzvy, příjem žádostí o vysvětlení, zadávací dokumentace , odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, žádost o doplnění nabídky, příjem doplnění nabídky, rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  •  hodnocení nabídek pomocí elektronického nástroje TENERO
  • podpora komisí
  • audit VZ – záznamy o všech úkonech, které souvisí se zveřejněním zadávacího řízení (zveřejnění, záznamy o případných změnách či doplnění), včetně identifikace osoby, která je provedla
 •  dynamický nákupní systém
 • elektronická realizace soutěží o návrh
 • elektronický katalog
 • evidence smluv
 • elektronické aukce (nákladové, výnosové)
 • integrace s Věstníkem veřejných zakázek
 • k profilu zadavatele je možné zřídit více uživatelských účtů s různou úrovní oprávnění
 • vkládání povinných i nepovinných údajů a dokumentů u kterých to ZVZ předpokládá
 • datové úložiště – kapacita profilu zadavatele není nijak omezena a nemá vliv na nabídkovou cenu
Doplňkové služby
 • Individuální grafický vzhled – v případě zájmu, Vám dle Vašich představ připravíme grafický vzhled profilu zadavatele.

 

Ukázky profilů zadavatele s individuálním vzhledem:

Město Litovel | Statutární město Jihlava Městská část Praha – Zbraslav | Město Červený Kostelec Město Osek