O nástroji

Ceník a zřízení profilu zadavatele

Zjistit více

Často kladené dotazy

Zjistit více

Manuály

Zjistit více

Spravovat on-line zakázky je nyní snadné

Certifikovaný elektronický nástroj tenderů, tedy CENT je moderní, vysoce sofistikovaný nástroj, který odpovídá nejnovějším požadavkům a standardům. Nástroj je certifikovaný podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro všechny zadávací postupy a všechny kategorie elektronických úkonů. V nástroji je tedy možné realizovat jakýkoliv druh zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

CENT byl navržen přímo naší společností. Snažili jsme se nástroj naprogramovat tak, aby splnil naše požadavky,  požadavky našich klientů a odpovídal legislativě.

 

 

Přehled modulů a funkcionalit

Základní služby
 •  profil zadavatele
 •  elektronická realizace zadávacích řízení:
  • elektronický příjem nabídek, žádostí o účast
  • elektronická komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení jako je:
   zasílání hromadných zpráv, odeslání výzvy, příjem žádostí o vysvětlení, zadávací dokumentace , odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, žádost o doplnění nabídky, příjem doplnění nabídky, rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  •  hodnocení nabídek pomocí elektronického nástroje CENT
  • podpora komisí
  • uveřejnění smluvního dokumentu
  • uveřejnění skutečně uhrazené ceny
  • audit VZ – záznamy o všech úkonech, které souvisí se zveřejněním zadávacího řízení (zveřejnění, záznamy o případných změnách či doplnění), včetně identifikace osoby, která je provedla
  • sestavení protokolu o uveřejnění dané zakázky, protokol se generuje automaticky a je přístupný v administraci profilu zadavatele a je samozřejmě bezplatný
 •  dynamický nákupní systém
 • elektronická realizace soutěží o návrh
 • elektronický katalog
 • evidence smluv
 • elektronické aukce (nákladové, výnosové)
 • integrace s Věstníkem veřejných zakázek
 • k profilu zadavatele je možné zřídit více uživatelských účtů s různou úrovní oprávnění
 • vkládání povinných i nepovinných údajů a dokumentů u kterých to ZVZ předpokládá
 • datové úložiště – kapacita profilu zadavatele není nijak omezena a nemá vliv na nabídkovou cenu
Doplňkové služby
 • Individuální grafický vzhled – v případě zájmu, Vám dle Vašich představ připravíme grafický vzhled profilu zadavatele.

 

Ukázky profilů zadavatele s individuálním vzhledem:

Město Litovel | Statutární město Jihlava Městská část Praha – Zbraslav | Město Červený Kostelec Město Osek

Certifikace

 

Elektronický nástroj CENT je certifikovaný podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro všechny zadávací postupy a všechny kategorie elektronických úkonů.

Certifikát - Prostředí elektronického nástroje CENT

Prostředí elektronického nástroje bylo certifikováno dle § 9, odst. 1, pro funkcionalitu dle odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g, vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Funkcionalita elektronického nástroje byla certifikována dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g, vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.