IROP 2021 – 2027

IROP, tedy Integrovaný rozvojový operační program, s celkovou alokací 124,9 mld. Kč z fondů EU

Na co se IROP zaměřuje?

Cílů podpory pro tento operační program je mnoho, byly však vyčleněny 3 hlavní směry, kterými se bude IROP ubírat:

 •  Zajištění udržitelného rozvoje ve městech a obcích
 •  Zajištění vyváženého rozvoje území
 • Zlepšení veřejných služeb a správy pro zvýšení konkurence schopnosti napříč Evropou

Tyto 3 hlavní cíle budou naplňovány v rámci 5 hlavních aktivit:

 • Rozvoj dopravní infrastruktury
  Silnice II. třídy
 •  Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva
  Čistá a aktivní mobilita
  Revitalizace měst a obcí
  Integrovaný záchranný systém (IZS)
 • Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví
  Kulturní dědictví a cestovní ruch
  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
 • Zlepšení výkonu veřejné správy
  eGovernment a kybernetická bezpečnost
 • Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb a vzdělávací infrastruktury
  Infrastruktura ve zdravotnictví
  Sociální infrastruktura
  Vzdělávací infrastruktura

IROP zpracoval přehlednou infografiku, na kterou se můžete podívat níže. Po kliknutí se obrázek zvětší.

Potřebujete s dotacemi poradit?

Pomůžeme podpořit Vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Další novinky