Telematika pro veřejnou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 16. prosince 2022 vyhlásilo 54. a 55 výzvu:

Telematika pro veřejnou dopravu

 

Výzvy jsou určeny na podporu rozvoje inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě.

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ministerstvo dopravy,
 • dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) pořádají v úterý 29. listopadu 2022 seminář pro žadatele k 54. a 55. výzvě IROP Telematika pro veřejnou dopravu, které byly vyhlášeny dne 16. listopadu 2022. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod.

 • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
 •  zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území méně rozvinutých regionů

 • Kraje – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Obce – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Dobrovolné svazky obcí – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zřizované kraji – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zakládané kraji – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zřizované obcemi – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zakládané obcemi – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
  – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
  – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – Správa železnic, s. o.
  – EFRR 85%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 0%
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů –obchodní společnosti
  – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Ministerstvo dopravy – EFRR 85%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 0%
 • Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  – EFRR 85%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%

 

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území přechodových regionů

 • Kraje – EFRR 70%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Obce – EFRR 70%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Dobrovolné svazky obcí – EFRR 70%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zřizované kraji – EFRR 70%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zakládané kraji – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 30%
 • Organizace zřizované obcemi – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Organizace zakládané obcemi – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 30%
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
  – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 30%
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
  – EFRR 70%;    Státní rozpočet 15%;     Vlastní zdroje žadatele 15%
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – Správa železnic, s. o.
  – EFRR 70%;    Státní rozpočet 30%;     Vlastní zdroje žadatele 0%
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů –obchodní společnosti
  – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 30%
 • Ministerstvo dopravy – EFRR 70%;    Státní rozpočet 30%;     Vlastní zdroje žadatele 0%
 • Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  – EFRR 70%;    Státní rozpočet 0%;     Vlastní zdroje žadatele 30%

Přímé výdaje

 • Pořízení majetku
  • pořízení drobného hmotného majetku – HW inteligentního dopravního systému, související konstrukční prvky;
  • pořízení drobného nehmotného majetku – SW inteligentního dopravního systému;
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW inteligentního dopravního systému, související konstrukční prvky;
  •  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW inteligentního dopravního systému.

Do pořízení HW / SW náleží také jejich implementace, související dokumentace a nezbytnézaškolení obsluhy

 • Pořízení služeb
  • cloudová řešení inteligentního dopravního systému (do doby ukončení realizaceprojektu).
 • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
 • Daň z přidané hodnoty

 

Nepřímé náklady

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
16. 11. 2022
Příjem výzev:
do 31.10.2023
Výše dotace:
ve výzvách je přípraveno téměř 634 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám