Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 

Hlavním přínosem programu je vytvářet podmínky pro aktivní mobilitu, pěší a cyklisty, a zatraktivnění veřejného prostoru, zejména v případě městské mobility a mobility na kratší vzdálenosti, motivovat veřejnost k přestupu z individuální automobilové dopravy na dopravu cyklistickou a pěší.

  • Kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

V rámci programu bude podpořena:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
11. 10. 2022
Příjem výzev:
do 27.09.2023 do 14:00 hod.
Výše dotace:
Minimální výše: 3 000 000 Kč. Maximální výše: 50 000 000 Kč.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám