Školní hřiště a tělocvičny

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy:

Regionální sportovní infrastruktura

 

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • Školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • Školní tělocvičnu, která slouží pro hodiny tělesné výchovy

Školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.

Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022), na jejímž katastru je zřízena základní škola.

 • Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště (víceúčelové, multifunkční).
 • Vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny
 • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci obnova sportovní infrastruktury, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
  • Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.).
  • Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště
  • Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
  • Výměna kotle včetně otopné soustavy

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 500 tis. do 5 mil.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám