Rozvoj cestovního ruchu

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo výzvu 129 6710:

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2024,

 

která podpoří projekty přispívající k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

 • obce do 2 000 obyvatel
 • obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.
  • Obec, město, městys.
  • Spolky (sdružení) a nadace.
  • Zájmová sdružení právnických osob.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Vlastník objektu.
  • Vlastník pozemku, (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí.
  • Uživatel pozemku, na němž objekt stojí.
 • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.
 • Dotační program 129 670 svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. 
 • Pro žadatele v obci do 2 000 obyvatel:
  • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

 

 • Pro žadatele v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel:
  • Výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 02. 2024
Příjem výzev:
do 14.02.2024, 18:00 hod.
Výše dotace:
Dotační orgán:

Máte zájem o dotaci?

Napište nám