Pobytové sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 12.07.2023 revizi výzvy č.31_22_044

Pobytové sociální služby

 

která je zaměřena na nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, nebo pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec/kraj/hl. město Praha nebo městská část,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • spolky a pobočné spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy, církve, nadace.
 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby, a to konkrétně pro tento typ služeb sociální péče
 • odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
 • týdenní stacionáře;
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • domovy pro seniory;
 • domovy se zvláštním režimem;
 • chráněné bydlení.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 07. 2023
Příjem výzev:
do 22.07.2024, 16:00 hod.
Výše dotace:
od 5 mil. do 80 mil.
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám