Rekonstrukce veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlášení výzvy:

Rekonstrukce veřejných budov

 

Dotace na akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Jedná se o:
a. kulturní domy
b. budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov/areál)
c. knihovny
d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu.
e. multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro služby (lékařská a sociální péče, prodejny, poštovní služby atp.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

obec, která má do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022).

  • Přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy
  • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a. až e., pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
    • Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce
      střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
    • Výměna kotle včetně otopné soustavy
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
Minimální hodnota požadované dotace činí 500 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 20 000 000 Kč.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám