Regionální sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura představila novou dotační výzvu v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024,  Výzvu 11/2021

Regiony 2021,

kterou reaguje na nedávné zrušení Výzvy Investice nad 10 milionů.

Výzva je zacílena především na organizovaný sport a podporu majetku, který sportovní organizace získali zpět po revoluci, ale bez šance na podporu investic těchto sportovišť. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Výzva není určena pro hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení nacházející se ve školní budově či areálu školy. Touto výzvou nejsou podporována zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost.

 • tělovýchovné jednoty
 • sportovní kluby
 • obce
 • města
 • ÚSC
 • Rekonstrukci, modernizaci a technické zhodnocení stávajícího sportovního zařízení včetně jeho zázemí a pořízení dlouhodobého majetku sportovního zařízení.
 • Výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku sportovního zařízení.
 • Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.
 • Uznatelné jsou rovněž náklady na projektovou a přípravnou činnost, která bezprostředně souvisí s realizací akce.
 • pronájem nemovitých věcí
 • provozní výdaje
 • mzdové výdaje
 • výdaje na zpracování a administraci žádostí o dotaci vč. výdajů na poradenství
 • pojištění majetku
 • právní služby
 • doklad o zajištění vlastního podílu žadatele
 • položkový rozpočet zpracovaný oprávněnou osobou
 •  výpis z KN a snímek pozemkové mapy
 • základní výkresová dokumentace nebo technický popis
 • fotodokumentace současného stavu
 • v případě pronájmu nájemní smlouvy včetně souhlasu pronajímatele
 • investiční záměr
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 08. 2021
Příjem výzev:
do 30.09.2021 v 17:00 hod.
Výše dotace:
minimální výše dotace: 1 000 000 Kč, maximální výše: 40 000 000 Kč
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?