Regionální a standardizovaná sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura předpokládá vyhlásit v roce 2024 následující dotační Výzvy:

 

04/2024_ Regiony – Investice pod 10 mil. Kč

05/2024_ Regiony –  Investice nad 10 mil. Kč (výstavba)

06/2024_ Regiony – Investice nad 10 mil. Kč
(technické zhodnocení)

 

07/2024_ Standardizovaná sportovní infrastruktura

 

které jsou zaměřeny na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení. Z dotace je možné řešit např. tyto záměry: výstavba nových sportovišť, obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí, zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť, zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště. Zdroj

je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

je zaměřena na výstavbu sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

je zaměřena na technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem.

Výzva 04

 • minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
 • maximální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
 •  v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení , bude poskytnuta maximální výše dotace na akci 2 000 000 Kč, za předpokladu, že se jedná o samostatný předmět akce.

Výzva 05 a 06

 • minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
 • maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč.

Výzva 07
Limity maximální výše dotace pro výstavbu sportovních zařízení:

 • u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 40 mil. Kč,
 • fotbalových stadionů a hřišť: max. 40 mil. Kč,
 • tenisových hal a kurtů: max. 50 mil. Kč,
 •  sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 90 mil. Kč,
 •  zimních stadionů: max. 120 mil. Kč,
 • plaveckých bazénů 25 m: max. 120 mil. Kč.

Limity maximální výše dotace pro technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace):

 •  u atletických drah a sektorů, stadionů a hal: max. 30 mil. Kč,
 • fotbalových stadionů a hřišť: max. 30 mil. Kč,
 • tenisových hal a kurtů: max. 20 mil. Kč,
 •  sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty: max. 35 mil. Kč,
 •  zimních stadionů: max. 40 mil. Kč,
 • plaveckých bazénů 25 m: max. 40 mil. Kč.

Minimální výše dotace

 •  pro výstavbu: min. 20 mil. Kč,
 • pro technické zhodnocení: min. 10 mil. Kč.

Pro výzvu 04, 05, 06 platí:

 • výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno
 • toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce k provozování sportu skutečně využíváno
 • sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti

 

Předmětem podpory nejsou:

 • sportovní zařízení, která budou sloužit výlučně pro komerční činnost,
 • sportovní zařízení definovaná v jiných programech NSA:
  • atletické dráhy, sektory, stadióny a haly,
  • fotbalové stadióny a hřiště,
  • tenisové haly a kurty,
  • sportovní haly určené pro halové míčové sporty,
  • zimní stadiony,
  • plavecké bazény 25 m,
  • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží;
 • veřejné volnočasové sportoviště
 • školní hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, která se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy, a zároveň která budou sloužit výhradně pro výuku školní tělesné výchovy

 

STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Výzva 07 je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení, a to:

 • atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,
 • fotbalových stadionů a hřišť,
 • tenisových hal a kurtů,
 • sportovních hal určených pro halové kolektivní míčové sporty,
 • zimních stadionů a
 • plaveckých bazénů 25 m.

Součástí akce může být:

 • zázemí sportoviště nebo
 •  pořízení dlouhodobého majetku nezbytného pro provoz sportovního zařízení.

Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které:

 • je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno a
 • splňuje parametry a standardy uvedené ve výzvě
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 04. 2024
Příjem výzev:
do 02.05.2024
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?

Napište nám